BNP Paribas – termomodernizacja stropodachu i ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien i drzwi

Wspólnoty Mieszkaniowe coraz chętniej decydują się na przeprowadzenie termomodernizacji. Do podjęcia przedsięwzięcia zachęca perspektywa oszczędności finansowych związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków. Poprzez dokonywane inwestycje mieszkańcy zmniejszają swój ślad węglowy, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój swoich miast. Dzięki oferowanemu przez BNP Paribas programowi finansowania efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Eko-Wspólnota z zyskiem wspólnoty ponoszą tylko 10% kosztów kwalifikowanych.

W ramach programu Wspólnoty mogą skorzystać z usługi przygotowania audytów energetycznych, komponentów im towarzyszących oraz projektów budowlanych. 90% kosztów dokumentacji podlega finansowaniu z inicjatywy ELENA, programu unijnego HORYZONT 2020 we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ponadto, Wspólnoty mają możliwość sfinansowania inwestycji kredytem termomodernizacyjnym z premią BGK oraz uzyskania pomocy w zakresie otrzymania premii przez współpracującego z Bankiem Konsultanta ds. Energii.

Dane budynku

Zachodniopomorska Wspólnota Mieszkaniowa skorzystała z programu w celu zrealizowania inwestycji termomodernizacyjnej. Podpiwniczony budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych i powierzchni użytkowej 768 m2 wybudowany w latach 80. powstał w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne budynku wykonano warstwowo z płyty konstrukcyjnej i pustaków ceramicznych, stropy żelbetowe, stropodach z pustką powietrzną. W budynku w większości zamontowano okna zespolone w ramach z PCV. Na 2 klatkach schodowych umieszczono kilka okien zespolonych w drewnianych ramach oraz przeszklone drzwi w ramie stalowej.

W każdym lokalu budynku znajduje się odrębna instalacja grzewcza zasilana kotłami węglowymi.  Ciepła woda przygotowywana jest w indywidualnie w instalacjach lokalowych, gdzie źródłem ciepła są podgrzewacze elektryczne. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.

Zakres inwestycji

W ramach programu Wspólnocie zaproponowano inwestycję obejmującą ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzeń pustki powietrznej granulatu z wełny mineralnej o grubości min. 20 cm wraz z wymianą pokrycia dachowego. Zalecono ocieplenie ścian zewnętrznych 12cm styropianem metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem oraz wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicy a także wymianę drzwi zewnętrznych na klatki schodowe.

Rezultat

Planowany koszt całkowity inwestycji oszacowano na 400 600 PLN. Wspólnota sfinansowała ją częściowo za pomocą kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 390 600 PLN, w ramach którego uzyskała premię termomodernizacyjną BGK w wysokości niemal 62 000 PLN. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia roczne zapotrzebowanie na energię zmalało o 197 MWh,  czyli o 48,7%. Roczne koszty energii zmalały o 29 600 PLN. Uzyskane oszczędności pozwoliły nie tylko na oszczędności kosztów, ale także na redukcję śladu węglowego wspólnoty. Dzięki wdrożonemu projektowi emisja CO2 pomniejszyła się o 78,6 ton/rok.

Może Ci się również spodoba