Veolia – Ciepło z odzysku

Smog i wysoka emisja dwutlenku węgla to najważniejsze wyzwania środowiskowe, przed którymi stoi Polska. Wynikają one głównie z charakteru polskiego sektora energetycznego – opiera się on na węglu, a produkcja nierzadko odbywa się w przestarzałych, nieefektywnych ciepłowniach. W obliczu wyzwań klimatycznych firmy energetyczne szukają innowacji, które radyklanie obniżą emisję oraz będą bazować na odnawialnych i lokalnych źródłach energii. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest odzysk ciepła powstającego w procesach przemysłowych i wykorzystanie go w lokalnej sieci ciepłowniczej. Takie rozwiązania projektuje i wdraża Veolia, globalny lider na rynku usług komunalnych.

W Szlachęcinie pod Poznaniem Veolia wdrożyła pierwszy w Polsce i Europie system pomp odzyskujących ciepło ze ścieków połączony z gazową kogeneracją. Intencją projektu było dostarczenie odbiorcom końcowym, czyli zakładom produkcyjnym w Bolechowie i mieszkańcom Murowanej Gośliny, zielonej, przyjaznej środowisku energii. Miała ona zastąpić tę produkowaną przez ciepłownię węglową w Bolechowie, którą odtąd uruchamiano by tylko w okresach bardzo niskich temperatur.

Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i produkującą energię elektryczną. Uruchomienie instalacji to efekt współpracy firmy Veolia i samorządowej spółki wodno-kanalizacyjnej Aquanet, właściciela oczyszczalni, w której zainstalowano system. Lokalizacja wynikała z konieczności zintegrowania układu kogeneracyjnego z systemem oczyszczania ścieków, a inwestorem była Veolia, która opracowała rozwiązanie i zrealizowała projekt we współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Metrolog.

W instalacji ciepło pozyskiwane jest z dwóch źródeł jednocześnie: z pompy ciepła, z dolnym źródłem w ściekach, zasilanej energią z wysokosprawnej kogeneracji oraz z samego układu kogeneracyjnego przy oczyszczalni ścieków. Jego moc elektryczna wynosi 1 MW, z czego 700 kW jest wykorzystywane na zasilanie pompy, natomiast nadwyżka trafia do krajowego systemu elektroenergetycznego. Cały system ma w maksymalnym stopniu wykorzystać ciepło zawarte w ściekach i z tego źródła produkować je w ilości 20 GJ rocznie. W efekcie, ciepło zamiast jak wcześniej ulatywać do atmosfery, ma być wykorzystywane do ogrzania gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez łącznie 5000 mieszkańców Murowanej Gośliny.

Nowa instalacja częściowo zastąpiła tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie w pobliskim Bolechowie, dzięki czemu w całym systemie 62% energii jest odnawialne. Najważniejszym efektem środowiskowym inwestycji była redukcja zużycia węgla o 3400 ton rocznie i – w konsekwencji – emisji CO2 o 5142 tony rocznie (spadek o 54%) . Rozwiązanie przyczyni się także do redukcji emisji dwutlenku siarki (o 17,6 tony rocznie, spadek o 71%), związków azotu (8,6 tony, 56%) oraz pyłów do atmosfery (1,8 tony, 70%), jak również obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Warty.

Realizacja projektu jest udanym przykładem współpracy publiczno-prywatnej. Aquanet, to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające w Wielkopolsce, będące własnością gmin, w tym miasta Poznania. Wspólne działanie obu podmiotów – Veolii i miejskiej spółki – jest naturalną konsekwencją wielu lat strategicznego partnerstwa dostawcy ciepła z wielkopolską metropolią, a przy okazji dowodem na to, że taka współpraca może prowadzić do tworzenia absolutnie nowatorskich rozwiązań.

Materiał wideo:

Może Ci się również spodoba