Woda na terenach przemysłowych. Jak nią gospodarować?

W jaki sposób gospodarować wodami na obszarach przemysłowych i zurbanizowanych? Jakie są główne wyzwania i perspektywy w tym sektorze? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielali eksperci podczas regionalnych warsztatów Eco-Miasto. Warsztaty pt. „Woda w regionach przemysłowych – co robić, by jej nie zabrakło?” odbyły się w formule on-line 23 lipca br. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Fundacją Veolia Polska oraz Urzędem Miejskim w Miasteczku Śląskim.

W dobie kryzysu klimatycznego coraz częściej dotykają nas naprzemiennie susze i deszcze nawalne, zasoby wodne ulegają coraz drastyczniejszemu ograniczaniu, a potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej są w Polsce niemałe. Problemy te nasilają się zwłaszcza w regionach poddanych silnej presji urbanizacji oraz uprzemysłowienia. Działania miejskich włodarzy podejmowane w celu zwiększenia retencji wodnej na terenach zurbanizowanych mają więc olbrzymie znaczenie.

Konsekwencje urbanizacji

Proces urbanizacji i postępujący wraz z nim poziom uprzemysłowienia miast pociąga bowiem za sobą istotne konsekwencje dla zlewni miejskich. Są to m.in. wzrost objętości spływów deszczowych i wzrastające zagrożenie podtopieniami i powodziami wynikające z zabetonowywania miast czy rosnące zanieczyszczenie spływów opadowych i zmiana mikroklimatu terenów miejskich. Jak wspominała w swojej prezentacji wprowadzającej dr Ewa Janson z Głównego Instytutu Górnictwa, przykłady działań, które przeciwdziałać mają tego typu zjawiskom, to m.in. rewitalizacja skwerów poprzemysłowych w kierunku przyrodniczym i rekreacyjnym. – Wytworzone niecki osiadania na terenach pogórniczych można wykorzystać tak, aby nie tylko służyły rekreacji mieszkańców, ale także stanowiły rozwiązania retencyjne, pozwalające gromadzić i zatrzymywać wodę w mieście – mówiła dr Janson. – Łagodzenie presji urbanizacji oraz uprzemysłowienia na środowisko wodne wymaga przede wszystkim działań nie tylko naukowych, badawczych, ale także legislacyjnych, społecznych i ekonomicznych – dodała.

Prezentacja dr inż. Ewy Janson, Główny Instytut Górnictwa

Miejska perspektywa

Podczas wydarzenia nie zabrakło lokalnej perspektywy. Burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło opowiedział o praktycznych aspektach gospodarowania wodami na terenach pogórniczych. Jak mówił, w wyniku odpowiedniego zagospodarowania terenów, na których w przeszłości prowadzona była działalność przemysłowa, Miasteczko Śląskie bogate jest obecnie w atrakcyjne przyrodniczo i rekreacyjnie tereny zielone.

Prezentacja Michała Skrzydło, burmistrza Miasteczka Śląskiego

Gospodarka cyrkularna – hasło na dziś i jutro

Rozwiązania, których powinniśmy szukać w tej chwili, to zrównoważone korzystanie z dostępnych zasobów, chronienie ich i odnowa – mówiła z kolei Marta Bis, prezes PWiK Veolia Tarnowskie Góry, przypominając tym samym o możliwościach ponownego wykorzystania wody. Jak dodała, jest to niezwykle szeroki temat, a „ostatnie lata susz spowodowały olbrzymie zainteresowanie w Europie wykorzystaniem wody szarej”. – Niemniej jednak zmierzamy obecnie w takim kierunku, by wodę szarą mogła wykorzystywać gospodarka rolnicza oraz przemysł. Jeżeli wykorzystywać mają ją zaś mieszkańcy, to na cele sanitarne czy podlewanie przydomowych terenów zieleni – dodała. Jak wskazywała, już teraz istnieją miasta, w których zaprojektowane zostały dwa odrębne obiegi wody – wodociągowej wody pitnej oraz wykorzystywanej powtórnie wody szarej.

Prezentacja Marty Bis, Prezesa PWiK Veolia Tarnowskie Góry

Określenie śladu wodnego

Jak mówił z kolei Marek Przytulski, dyrektor ds. Rozwoju w Veolia Polska, dbałość o zasoby naturalne w czasach dyskusji o nadmiernej eksploatacji naszej planety jest nieodzownym elementem prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu, stąd też istotne jest określanie śladu wodnego prowadzonej działalności. – Określenie śladu wodnego działalności przemysłowej może służyć jako narzędzie do podejmowania decyzji, tak by wdrażać projekty o najmniejszym wpływie, a więc minimalizować ryzyko deficytu wody w swojej działalności – mówił.

Prezentacja Marka Przytulskiego, Dyrektora ds. Rozwoju w Veolia Polska

Gospodarka wodna istotna dla władz miast

Jak podkreślają organizatorzy, gospodarka wodna od samego początku stanowi ważny element Eco-miasta. Do tegorocznej edycji konkursu swoje zgłoszenia w kategorii tej przesłało łącznie 14 miast. Laureatów wszystkich kategorii konkursowych poznamy już wkrótce. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce 21 września br. podczas konferencji „Eco-Miasto 2020. Energia Zmian”.

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik Teraz Środowisko, którego ważną częścią jest konkurs dla polskich miast. Partnerami strategicznymi 7. edycji projektu są Renault Polska, Ceetrus, BNP Paribas oraz Fundacja Veolia. Więcej informacji o konkursie i planowanych działaniach znajdziecie na stronie www.eco-miasto.pl oraz w mediach społecznościowych.

Może Ci się również spodoba