Wyjątkowy ogród przy szkole. Zgłoszenia do konkursu „Zakręceni w przestrzeni” jeszcze do 19 września

Przerwy spędzane w samodzielnie zaprojektowanym ogrodzie szkolnym – to możliwe
dzięki zaangażowaniu uczniów. Biorąc udział w konkursie „Zakręceni w przestrzeni”,
mogą oni przekonać się o swoim wpływie na otaczającą ich przestrzeń. Projekt
pomaga dzieciom i młodzieży wykorzystywać swoją kreatywność w najlepszy możliwy
sposób.

Trwa trzecia edycja projektu organizowanego przez WSPÓLNIE – Fundację
LafargeHolcim w ramach projektu ECO-MIASTO. Zadaniem uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych jest zaprojektowanie zmian w najbliższym
otoczeniu, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji OD_NOWA i przesłanie prac
konkursowych do 19 września 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
zakreceniwprzestrzeni.pl

Przestrzeń wokół szkoły może być miejscem spotkań i odpoczynku dla młodzieży. Dowód?
Zrealizowane projekty uczestników poprzedniej edycji konkursu edukacyjnego „Zakręceni
w przestrzeni”. Uczniowie z powodzeniem wcielają w życie swoje koncepcje, takie jak ogród
z wyjątkową drewnianą konstrukcją czy specjalne miejsce do prowadzenia zajęć oraz
organizacji przedstawień i koncertów na świeżym powietrzu. Zyskać może również
przestrzeń wewnątrz szkoły – wśród nagrodzonych i wyróżnionych prac znalazły się pomysły
na odnowienie szkolnej czytelni czy stworzenie identyfikacji wizualnej szkolnych klas.
Autorzy najlepszych projektów mogą otrzymać nawet 10 000 zł na ich realizację.
Zadaniem uczestników konkursu „Zakręceni w przestrzeni” jest zaproponowanie zmian
w otaczającej przestrzeni. Przy ocenie prac w sposób szczególny doceniane będzie
kreatywne podejście, a także troska o środowisko naturalne. Tegoroczna, trzecia edycja
realizowana pod hasłem OD_NOWA w sposób szczególny zachęca dzieci i młodzież do
wykorzystania materiałów ekologicznych, upcycling’u niepotrzebnych rzeczy oraz
uwzględnienia w swoich koncepcjach zieleni.

Dzięki udziałowi w konkursie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w projektowaniu
i tworzeniu przyjaznych miejsc, w których funkcjonują na co dzień, takich jak szkoła,
biblioteka czy dom kultury. Projekt „Zakręceni w przestrzeni” ma pokazać młodym
mieszkańcom miast i miasteczek, że mogą wpływać na otaczającą ich przestrzeń publiczną,
a jednocześnie są za nią odpowiedzialni.

Uczniowie klas 1-6

Uczniowie szkół podstawowych prezentują swoje pomysły w formie prac plastycznych, które
zostaną ocenione w kategorii klas 1-3 i 4-6. Nagrodą dla laureatów są zestawy Lego
Architecture. Oprócz tego szkoła, która zgłosi największą liczbę prac plastycznych, otrzyma
nagrodę w postaci warsztatów architektonicznych.

Uczniowie klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych

Młodzież z klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych tworzy projekty w niewielkich zespołach.
Uczniowie sami decydują, czy chcą przedstawić swój pomysł w formie krótkiej prezentacji,
makiety czy filmu. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni grantami na ich
realizację oraz warsztatami architektonicznymi.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 19 września br. Prace konkursowe można
przesyłać w formie elektronicznej. Więcej informacji oraz regulamin konkursu są dostępne na
stronie zakreceniwprzestrzeni.pl

Program ECO-MIASTO

Konkurs „Zakręceni w przestrzeni” stanowi część programu ECO-MIASTO, którego celem
jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Elementem tej koncepcji jest także
tworzenie atrakcyjnych, przyjaznych mieszkańcom przestrzeni oraz wzmacnianie poczucia
przynależności do miejsca zamieszkania. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy
z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, DK Energy i TIRU
– grupa Dalkia, a także WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim.

Może Ci się również spodoba