Zielona (od)budowa Eco-Miast. Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Eco-Miasto

Od 19 marca do 15 czerwca br. miasta mogą zgłaszać swój udział w 8. edycji konkursu Eco-Miasto. Eco-Miasto to jednak nie tylko konkurs, na projekt składają się także m.in. warsztaty regionalne i międzynarodowa konferencja.

Rozpoczęła się 8. edycja projektu Eco-Miasto, organizowanego przez Ambasadę Francji w PolsceCentrum UNEP/GRID-Warszawa i współorganizowanego przez Teraz Środowisko. Tegoroczna edycja odbędzie się, podobnie jak poprzednia, w cieniu trwającej już od roku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wybuch epidemii bezsprzecznie spowodował jeden z największych kryzysów gospodarczych ostatnich lat, w związku z czym mnożą się apele, by strategie wyjścia z kryzysu uwzględniały przede wszystkim ochronę środowiska i postanowienia Porozumienia paryskiego. Globalni liderzy mówią wprost – pora na zieloną odbudowę.

Zielona (od)budowa Eco-Miast

8. edycja projektu Eco-Miasto odbędzie się pod hasłem „Zielona odbudowa”. Organizatorzy oraz partnerzy projektu wykorzystując wiedzę i dobre praktyki polskich i francuskich miast, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a także apele światowych liderów, wskazywać będą na najważniejsze działania, jakie należy podjąć na drodze do zielonej (od)budowy Eco-Miast. – Niezwykle inspirujące i warte docenienia jest to, jak miasta angażują się w lepsze jutro. Nasza świadomość ekologiczna stale rośnie, a działania samorządów pielęgnują tę świadomość wśród swoich mieszkańców. To bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy potrzebujemy wspólnego działania i kompleksowego podejścia do gospodarowania zasobami naturalnymi, energią czy odpadami. Bardzo się cieszę na myśl o ósmej edycji, w której możemy, po raz kolejny, docenić działania miast i inspirować do zrównoważonego stylu życia – powiedział Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce.

Wymiana dobrych praktyk

Na przełomie ostatnich edycji, projekt Eco-Miasto stanowił platformę wymiany wiedzy, będącej pierwszym krokiem do realnych, ambitnych działań zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska naturalnego. Nie inaczej będzie podczas tegorocznej edycji. Eco-Miasto bowiem to nie tylko konkurs, na projekt składają się także warsztaty regionalne, międzynarodowa konferencja, publikacja konferencyjna z o działaniach miast czy mapa dobrych praktyk. – Eco-Miasto to odpowiedź na potrzeby naszego społeczeństwa i naszego środowiska. W projekcie Eco-Miasto pokazujemy skalę możliwości i realizowanych działań, co m.in. prezentujemy w dedykowanej aplikacji mapowej. Kilkaset dobrych praktyk zamieszczonych na Geoportalu, pozwala ocenić, jak wiele pozytywnych zmian wprowadziły polskie samorządy, które wkroczyły na drogę zrównoważonego rozwoju – powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Jak wziąć udział?

W konkursie Eco-Miasto mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku kategoriach konkursowych – gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność. Formularze konkursowe oraz regulamin dostępne są w zakładce Formularze konkursowe.

Każde zwycięskie miasto otrzyma tytuł Eco-Miasta oraz label 8. edycji Eco-Miasta wraz z możliwością posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach i materiałach promocyjnych. Wszyscy kandydaci mają także szansę na otrzymanie nagród specjalnych, dzięki zaangażowaniu BNP Paribas, Nhood Polska/Ceetrus, Renault Polska i Fundacji Veolia, będących partnerami strategicznymi projektu. Ponadto najciekawsze zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie projektu, w publikacjach konferencyjnych, w zakładce Teraz Samorząd w dzienniku Teraz Środowisko oraz w mediach społecznościowych.

Patronat honorowy

Projekt wspierają rządowe instytucje kluczowe w polskiej polityce ochrony środowiska. Tegoroczna, 8. edycja projektu została objęta patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Szczegóły dotyczące projektu oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń aktualizowane będą na bieżąco na www.eco-miasto.pl.

Źródło: Teraz Środowisko

Może Ci się również spodoba