Zmiany od podwórka

Zieleń w mieście ma pozytywny wpływ na oczyszczanie powietrza, tworzenie przyjaznych przestrzeni sprzyjających integracji społecznej czy zagospodarowanie wód opadowych. Wiedzą o tym władze Słupska, gdzie zrealizowano projekt mający na celu zagospodarowanie zaniedbanych podwórek. Niezagospodarowane dotychczas tereny towarzyszące wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej zostały wzbogacone o zieleń niską i wysoką, odpowiednio dobraną do warunków otoczenia.

Wprowadzono elementy małej architektury, takich jak: altana, stoliki szachowe, ławki, kosze na śmieci. Na terenie poddanym rewitalizacji wykonano ponadto oświetlenie ledowe i monitoring. Zastosowano odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonych nawierzchni wraz z instalacją zbiornika wód opadowych. Rewitalizacja odbyła się z poszanowaniem zieleni istniejącej. Krzewy pozostające w kolizji z inwestycją zostały przesadzone, a cenne, wieloletnie drzewa – zachowane i poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Realizacja inwestycji stanowiła część większego projektu związanego z rewitalizacją słupskiego Traktu Książęcego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej przykładów dobrych praktyk miejskich dostępnych jest w najnowszej publikacji pt. „Eco-Miasto 2020. Energia zmian”.

Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, Centrum UNEP/Grid-Warszawa, Teraz Środowisko, Szkołą Liderów, BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacją Veolia Polska, Renault.

Może Ci się również spodoba