Konkurs dla miast

W konkursie ECO-MIASTO mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku kategoriach konkursowych.

W każdej z tych kategorii zostaje nagrodzone jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców i jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców.

By wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz konkursowy wybranej kategorii i zaakceptować regulamin konkursu. Zwycięzcy wyłaniani są przez jury konkursowe, składające się z przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i mediów.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu ECO-MIASTO 2017 minął 23 października 2017. Kolejna edycja zostanie ogłoszona latem 2018 roku. Zapraszamy serdecznie!