Konkurs dla miast

W konkursie ECO-MIASTO mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku kategoriach konkursowych.

W każdej z tych kategorii zostaje nagrodzone jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców i jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców. Wszyscy mają równe szanse, niezależnie od wielkości!

By wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularze konkursowe wybranych kategorii i zaakceptować regulamin konkursu. Zwycięzcy wyłaniani są przez jury konkursowe, składające się z przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i mediów.

Kategorie konkursu ECO-MIASTO 2018:

  • gospodarka wodna
  • efektywność energetyczna budynków
  • mobilność zrównoważona
  • zieleń miejska a jakość powietrza
  • gospodarka o obiegu zamkniętym – NOWOŚĆ!

Każde miasto / gmina / związek międzygminny może startować w dowolnej ilości kategorii.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 6. edycji konkursu ECO-MIASTO: 12 września 2018 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO, w Warszawie, w dniach 27-28 września 2018 r.