Najczęściej zadawane pytania

Czy portal www.eco-miasto.pl stanowi oficjalną witrynę konkursu?

Portal www.eco-miasto.pl stanowi oficjalne źródło wiedzy na temat aktualnej (a także wszystkich poprzednich) edycji projektu ECO-MIASTO. Na stronie zamieszczane są wszystkie aktualności dotyczące projektu, informacje dotyczące dobrych praktyk polskich miast i gmin zgłaszanych w konkursie oraz oficjalne informacje o laureatach konkursu.

Gdzie wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy?

Formularz konkursowy należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: eco-miasto@teraz-srodowisko.pl.

Jak zatytułować e-maila z wypełnionym formularzem konkursowym?

W tytule w-maila należy wpisać: Konkurs ECO-MIASTO – nazwa kategorii – nazwa miasta.

Czy do wniosku można dołączyć zdjęcia, prezentacje multimedialne itp.?

Organizator konkursu przewiduje możliwość przyjęcia zgłoszenia konkursowego wraz z dodatkowymi załącznikami. Załączniki mogą przybrać formę prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych, plików wideo a także skanów w formacie pdf.

Czy w treści wniosku dopuszczalne jest wstawianie zdjęć/grafik?

Organizator konkursu przewiduje taką możliwość, zaleca się jednak przesyłanie grafik i zdjęć jako załączników do formularza konkursowego.

Czy przesłany wniosek musi zawierać podpis prezydenta/burmistrza bądź osoby upoważnionej?

Wniosek konkursowy winien zawierać podpis prezydenta/burmistrza bądź osoby upoważnionej. Organizator konkursu przewiduje możliwość przyjęcia skanu formularza konkursowego lub jedynie skanu ostatniej strony wniosku zawierającej takowy podpis.

Dane za jaki okres należy wpisywać w poszczególnych pytaniach konkursowych?

Dane, jeśli nie jest napisane inaczej, należy wpisywać możliwie najbardziej aktualne. Jeżeli to możliwe prosimy podać dane za rok obecny, jeżeli nie – za rok ubiegły.

Czy odpowiedzi na pytania mają określony limit znaków?

Prosimy by odpowiedzi zawarte w formularzach konkursowych nie przekraczały 2 – 2,5 tys. znaków. Jeżeli opis projektu jest znacznie obszerniejszy, prosimy opisać go w osobnym pliku tekstowym dołączonym do wniosku.

Kiedy znane będą wyniku konkursu?

Tradycją projektu ECO-MIASTO jest konferencja wieńcząca konkurs, podczas której odbywa się uroczystość wręczenia nagród. Wraz z rozpoczęciem uroczystości informacje o laureatach trwającej obecnie edycji konkursu publikowane są także na portalu www.eco-miasto.pl.

Nie widzę odpowiedzi na moje pytanie, z kim powinienem się skontaktować?

Wszelkie pytanie dotyczące udziału w konkursie prosimy kierować na adres eco-miasto@teraz-srodowisko.pl lub pod nr. tel. 570 178 707.