Konkurs dla miast

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt, popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju miast i gmin. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 roku. Wyłoniono sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Od tego czasu konkurs organizowany jest każdego roku.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich wielkości. W każdej kategorii konkursowej przyznane są dwie nagrody w dwóch kategoriach: dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak wziąć udział?

Samorządy i gminy mogą przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w każdej z pięciu kategorii:

  • Gospodarka wodna
  • Zieleń miejska
  • Gospodarka odpadami
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna

Dlaczego warto wziąć udział?

Zgłaszający mogą zaprezentować zrealizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń między władzami miast. Propagujemy wymianę dobrych praktyk i promujemy lokalne działania sprzyjające rozwijaniu zrównoważonego rozwoju w kraju.