Konkurs dla miast

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt, popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju ośrodków zurbanizowanych. Pierwsza edycja konkursu Eco-miasto odbyła się w 2013 roku. Wyłoniono sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Od tego czasu konkurs organizowany jest każdego roku i obecnie miasta nagradzane są w 5 kategoriach:
  • Gospodarka wodna;
  • Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • Zieleń miejska, zielono-błękitna infrastruktura;
  • Zrównoważona mobilność;
  • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.
Ponadto, miasta zgłaszające się do konkursu dzielone są na dwie grupy: poniżej oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie miasta i samorządy. W każdym z obszarów merytorycznych konkursu nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak wziąć udział?

Samorządy i gminy mogą przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w każdej z pięciu kategorii:

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Zgłaszający mogą zaprezentować zrealizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy między włodarzami miast. Propagujemy wymianę dobrych praktyk i promujemy lokalne działania sprzyjające rozwijaniu zrównoważonego rozwoju w kraju.