ECO-MIASTO

8. edycja projektu Eco–Miasto dedykowana jest Zielonej Odbudowie.

Nagradzamy miasta i gminy, które wprowadzają rozwiązania prośrodowiskowe. Tworzymy platformę wymiany doświadczeń organizując warsztaty z udziałem międzynarodowych prelegentów, połączone z elementami wiedzy z obszaru biznesu.

aktualności

Partnerzy projektu: