projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

Program Eco-Miasto jest wspólnym działaniem UNEP/GRID-Warszawa — organizacji, która od 1991 r. realizuje w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce.

Eco-Miasto to znana marka wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dzięki cyklom warsztatów, program stanowi platformę dla wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i edukacji dla samorządowców, przedsiębiorców działających w obszarach zurbanizowanych i ekspertów zrównoważonego rozwoju miast. Flagowym działaniem programu jest doroczny konkurs dla polskich miast. Doświadczenia kolejnych edycji Programu podsumowują konferencja i publikacja.

Program wystartował w 2013 roku i zyskał popularność jako inicjatywa jednocząca miasta wokół pro-środowiskowych rozwiązań. Zaangażowanie Ambasady Francji ułatwia wymianę doświadczeń między samorządami z Polski i z Francji, stymulując dyskusję na temat uniwersalnych idei przyjaznych dla ludzi i środowiska ośrodków miejskich.

Konkurs

Konkurs Eco-Miasto został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych w Polsce. Celem konkursu jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast i motywowanie samorządów do uwzględniania aspektu środowiska w decyzjach dotyczących transportu, energetyki, adaptacji do zmiany klimatu czy gospodarowania odpadami. Zwycięskie projekty kolejnych edycji konkursu tworzą dzisiaj portfolio inspirujących inicjatyw miejskich, dostępne na stale aktualizowanym geoportalu Mapa Miast.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane są w klasyfikacji dla miast powyżej i poniżej 100 tyś. mieszkańców. Spośród nich, Jury wyłania najlepsze miejskie projekty dla każdej kategorii konkursowej obowiązującej w danej edycji konkursu.

 

Warsztaty

Istotnym działaniem w ramach programu są warsztaty merytoryczne. Rozłożenie na kolejne miesiące dyskusji na temat możliwości i wyzwań, przed jakimi stoją miasta, pozwala na lepsze reagowanie na kierunki debaty publicznej, jaka w danym roku toczy się wokół miast i polityki miejskiej. Umożliwia również nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, zajmującymi się promowaniem idei zrównoważonego rozwoju miast.

 

Konferencja Eco-Miasto

Zwieńczeniem każdej edycji programu Eco-Miasto jest konferencja. Do udziału zapraszani są eksperci, liderzy z obszaru ochrony środowiska, przedstawiciele samorządów oraz Partnerzy edycji programu Eco-Miasto. Stałym punktem konferencji jest ogłoszenie zwycięskich projektów i nagrodzenie zwycięskich samorządów w konkursie Eco-Miasto. Konferencja jest ceniona ze względu na okazję do nawiązania kontaktów oraz wymiany informacji na temat inicjatyw inspirujących do wspólnego działania.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024