projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
ECO-MIASTO 2020:
KonkursKonferencja

Kategorie konkursowe edycji 2020:

Gospodarka wodna

Gospodarka odpadami

Zieleń miejska

Zrównoważona mobilność

Efektywność energetyczna

Laureaci

Efektywność energetyczna

 • Bydgoszcz (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za kompleksowość i ciągłość działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także system zarządzania kosztami energii i wody.

 • Aleksandrów Łódzki (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za inwestowanie w budynki pasywne (obecnie istniejące: pasywny budynek Urzędu Miejskiego i przedszkole pasywne w Bełdowie oraz w trakcie budowy: pasywna hala sportowa w Bełdowie). 

Gospodarka odpadami

 • Gdynia (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za spójny przekaz edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i włączanie w działanie różnych grup, które zaowocowało m.in. wysokim poziomem recyklingu, projektami obywatelskimi, ale i badaniami nad przetwarzaniem odpadów.

 • Jarocin (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za podjęte i planowane działania w zakresie rozwoju infrastruktury do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gospodarka wodna

 • Kraków (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym za zmniejszanie strat wody w oparciu o stały monitoring sieci wodociągowej oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej sektora gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez realizację projektu umożliwiającego zarządzanie zużyciem i wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem kogeneratorów, turbin gazowych, turbiny wodnej i elektrowni fotowoltaicznej na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków.

 • Jaworzno (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za podejmowane przez miasto wieloaspektowe działania w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, w tym wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową pozwalającym na identyfikację i rejestrację parametrów jakościowych i technicznych sieci wodociągowej, zmniejszenie zażycia energii elektrycznej w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez modernizację urządzeń na stacjach produkujących wodę oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Zieleń miejska

 • Wrocław (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za uznanie znaczenia obszarów pokrytych roślinnością (formalnych i nieformalnych terenów zieleni) jako równorzędnego tworzywa struktury urbanistycznej miasta oraz za trafne i ciekawie zaplanowane przedsięwzięć edukacyjno-inwestycyjnych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.

 • Kędzierzyn Koźle (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za docenienie znaczenia rozwoju terenów zieleni jako czynnika istotnie poprawiającego stan środowiska przyrodniczego w mieście.

Zrównoważona mobilność

 • Gdańsk (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za działania na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego (ponad 60% ulic objętych jest strefami uspokojonego ruchu, co stanowi zachętę to korzystania z różnych form mobilności w tym z rowerów czy poruszania się pieszo); za działania na rzecz ruchu rowerowego (zachęty do służbowego korzystania z rowerów przez pracowników miasta - rowery służbowe - oraz aktywizacja osób starszych poprzez wspólne przejazdy rowerowe; planowany zakup rowerów trójkołowych); za działania na rzecz rozwoju elektromobilności - ogólnodostępne punkty ładowania wybudowane i utrzymywane przez Urząd Miasta - nieodpłatne ładowanie na podstawie wydanej przez ZDIZ karty oraz testy zautomatyzowanych elektrycznych minibusów, jako połączenia pierwszej/ostatniej mili.

 • Polkowice (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za kompleksowe podejście władz samorządowych do zagadnienia elektromobilności - plany opracowania Strategii rozwoju elektromobilności; konsekwentne promowanie zrównoważonej mobilności i dążenie do zmiany nawyków mobilnościowych mieszkańców: 

  • bezpłatna komunikacja – działanie,  które należy docenić, gdyż stanowi istotny impuls nakłaniający do rezygnacji z indywidualnego środka transportu jakim jest samochód; poza tym: dostęp on-line do rozkładów jazdy autobusów i możliwość śledzenia ich ruchu w czasie rzeczywistym,

  • ograniczenie ruchu samochodowego w obrębie Rynku do pojazdów uprawnionych – działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,

  • uruchomienie systemu roweru miejskiego „Szprychy – Polkowicki Rower Miejski”  powiązanego z ciekawą aplikacją „Roovee”  we współpracy z firmami z Polkowickiej Podstrefy LSSE – promocja transportu rowerowego jako alternatywnego środka transportu oraz współdziałanie z okolicznymi pracodawcami będącymi dużymi generatorami ruchu. 

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024