projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

Webinary eksperckie Eco-Miasta stawiają sobie za cel informowanie o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed (nie tylko) polskimi miastami oraz odpowiedziach, realizujących ideę zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Punktem wyjścia do debat, w których udział brać będą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz ośrodków eksperckich, będą m.in. najważniejsze wydarzenia, dobre praktyki czy publikacje, promujące przyjazne dla ludzi i środowiska miasta.

Pierwsze z wydarzeń zrealizowane zostanie we współpracy z Forum Energii, realizującym skierowany do samorządów projekt LeadAir. Doświadczenia Forum w zakresie promowania przyjaznych dla klimatu rozwiązań, które równocześnie przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zestawione zostaną z osiągnięciami miast, biorących udział w poprzednich edycjach konkursu Eco-Miasto oraz instytucji, promujących proklimatyczne rozwiązania w miastach.

Lokalne inwestycje w poprawę efektywności energetycznej czy rozwijania OZE są dziś - w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - nie tylko działaniami poprawiającymi jakość powietrza czy zmniejszającymi emisje gazów cieplarnianych. Muszą być również rozpatrywane w kontekście zmniejszania zależności od paliw kopalnych, w szczególności z Rosji. Istotnym kontekstem, w którym są dziś realizowane, to również kwestie ekonomiczne, związane z szokiem podażowym, inflacją czy kosztami życia.

Nagranie z wydarzenia

Program
12:00

Powitanie uczestników
Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

12:05

Kilka słów o Programie LeadAir
Anita Cieślicka, Forum Energii

12:10

Panel dyskusyjny
Prowadzenie - Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

  • Paweł Różycki, zastępca dyrektora departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika
  • Justyna Placha-Adamska, zastępca burmistrza Boguchwały
  • Katarzyna Tarnowiecka, Kierownik Działu Doradztwa Energetycznegomiasto Wrocław
  • Dorota Kowalczyk, Kierownik Wydziału Programowego w Departamencie Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Aldo Vargas Tetmajer, Koordynator Krajowego Punktu URBACT
13:15

Sesja pytań i odpowiedzi

13:25

Podsumowanie, zakończenie spotkania

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024