projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak
  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Daniel Baliński
  Zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Maria Andrzejewska
  Dyrektor Generalna, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
  Współtwórczyni programu Climate Leadership

Polskie miasta stają przed wyzwaniem zagwarantowania swoim mieszkańcom wysokiej jakości życia - wyzwaniem, którego realizacji domagają się w kolejnych wyborach czy budżetach partycypacyjnych. Pandemia koronawirusa w miastach całego świata wskazała na znaczenie dostępu do wysokiej jakości terenów zielonych czy rozwijania zarówno bezpiecznych, jak i przyjaznych dla środowiska wzorców mobilności. Stanowi zarazem olbrzymie zagrożenie dla równowagi budżetów samorządowych i ich zdolności do inwestowania w tworzenie zielonych, inteligentnych miast.

W trakcie inauguracyjnego warsztatu edycji Eco-Miasta na rok 2021 sprawdzać będziemy, w jaki sposób samorządy mogą wykorzystywać zieloną odbudowę i dostępne na nią środki do poprawy jakości życia i stanu środowiska w polskich miastach. Kanwą dyskusji będą planowane zmiany w Krajowej Polityce Miejskiej, mające wspierać ten proces.

Podczas spotkania skupimy się na 3 celach KPM, które w najmocniejszy sposób poruszają kwestie środowiskowe:

CEL 3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze

CEL 4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych

CEL 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach

W trakcie rejestracji poprosimy o wybór grupy, co będzie się wiązało z przydzieleniem do dedykowanego pokoju dyskusyjnego.

Program
10:00

Moderator: Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Otwarcie warsztatu:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10:15

Krajowa Polityka Miejska jako podstawa zrównoważonego rozwoju polskich miast
Daniel Baliński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:45

Praca w podgrupach, wpracowanie postulatów w nawiązaniu do 3 celów z KPM:

CEL 3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze

CEL 4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych

CEL 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach

11:30

Prezentacja postulatów, pytania, dyskusja, podsumowanie

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024