projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
ECO-MIASTO 2022:
KonkursKonferencja

Kategorie konkursowe edycji 2022:

Gospodarka wodna

Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym

Zieleń miejska, zielono-błękitna infrastruktura

Zrównoważona mobilność

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii

Laureaci

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii

 • Gdynia (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców), które od wielu lat działa na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, współpracuje w systemie partnerstw i przeprowadza konsultacje społeczne wszystkich zainteresowanych stron.

 • Kalety (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za kompleksową i konsekwentną poprawę efektywności energetyczną budynków.

Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Rybnik (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za wieloaspektowość podjętych działań wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów. Doceniono zrealizowane inwestycje, takie jak sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału.

 • Zamość (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za realizację wysokiego poziomu recyklingu oraz zrealizowanie na swoim obszarze wielu inwestycji w Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Gospodarka Wodna

 • Gdańsk (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za spełnianie wszystkich dyrektyw polityki ściekowej oraz odnotowywane o wiele wyższych niż wymagane przez polskie prawo normy. Dodatkowo prowadzi wiele inicjatyw edukacyjnych, a w samym mieście stosuje się rozwiązania zbierające i ponownie wykorzystujące wodę opadową.

Zieleń Miejska, Błękitno-zielona Infrastruktura

 • Kraków (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za kompleksowe rozwijanie błękitno-zielonej infrastruktury w skali całego miasta, programy edukacyjne i zwiększanie świadomości wśród mieszkanek i mieszkańców miasta.

 • Konin (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za realizowane między innymi projekt „Zielone Korytarze Miejskie”, którego elementami są parki kieszonkowe oraz zielone podwórka.

Zrównoważona Mobilność

 • Wrocław (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za spójną politykę dotyczącą mobilności - jako jedna z pierwszych miejscowości w Polsce opracowała plan zrównoważonej mobilności miejskiej nowej generacji.

 • Stalowa Wola (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za wysoki poziom rozwoju zrównoważonej mobilności oraz dużą liczbę tras rowerowych, posiada również własną, konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju elektromobilności.

Dodatkowo partnerzy strategiczni przyznali następujące wyróżnienia:

 • Firma Renault nagrodziła miasta: Wrocław i Stalową Wolę, za realizację rozwiązań z zakresu elektromobilności.

 • Eiffage Polska wyróżniła Kalety oraz Gdynię za poprawę efektywności energetycznej na swoim obszarze.

 • Nhood Polska przyznała nagrodę Miastu i Gminie Łomianki za realizację zielonych miejskich inwestycji.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024