projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

Pierwszy powakacyjny webinar organizowany w ramach projektu Eco-Miasto odbył się 12 września 2022 roku z inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa, Ambasady Francji w Polsce oraz Nhood Polska. W trakcie spotkania  – wspólnie z naszymi gośćmi – przybliżyliśmy tematy dotyczące tworzenia przemyślanych przestrzeni miejskich, które uwzględniają potrzeby szerokiej grupy odbiorców w duchu Mixed-Use. Jednym z najważniejszych wyzwań przy łączeniu kilku funkcji na jednym obszarze, jest zaplanowanie odpowiedniej ilości zieleni i poszanowanie dla obecnej.

W trakcie webinaru podjęliśmy rozmowy o potrzebie tworzenia zrównoważonych przestrzeni miejskich z uwzględnieniem funkcji przyrodniczych na przykładzie jednej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy — Wilanowa. Spotkanie otworzyła Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa — Maria Andrzejewska. Wśród zaproszonych gości głos zabrali: Agnieszka Gutowska oraz Grzegorz Kwiecień z Nhood Polska, Maciej Żołnierczuk z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie, Audelin Chappuis przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce, a także Patrycja Adamska i Bartłomiej Kozek z UNEP/GRID-Warszawa.

Bardzo ważnym aspektem przy tworzeniu przyjaznych dla ludzi i środowiska miast  jest dostępność usług, żeby to czego najbardziej potrzebujemy, było w naszym zasięgu bez względu na ograniczenia w poruszaniu się. W myśl idei 15-minutowego miasta powinniśmy dążyć do stworzenia przyjaznej przestrzeni bez konieczności przemieszczania się do innych dzielnic w celu skorzystania z usług handlowych, gastronomicznych, kulturalnych, czy terenów zielonych.

Historyczny zasób przyrodniczy

Jednym z największych przykładów tego typu przestrzeni w obrębie Wilanowa jest historyczny teren Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wilanowie, w którym oprócz wyeksponowanych ogrodów, królują tereny naturalne i o bogatej różnorodności biologicznej. Dedykowany tematowi zespół w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie dba o jakość tych obszarów i ekosystem przestrzeni publicznej wokół nich. To nie tylko rzeka, łąki czy drzewostan, ale również fauna mieszkająca lub odwiedzająca te tereny, w tym: dziki, borsuki, lisy, kuny, łosie, a nawet szopy pracze — wszystko to jest starannie obserwowane, inwentaryzowane i badane, następnie wykorzystywane w celu edukacyjnym.

Na swej stronie internetowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie udostępnia szereg informacji zebranych na przestrzeni lat, z których możemy dowiedzieć się jakie drzewa rosną w parku, a także uczestniczyć w cyklicznych spacerach edukacyjnych, podczas których na żywo zapoznajemy się z bioróżnorodnością tego miejsca.

Regeneracja w praktyce

 UNEP/GRID-Warszawa realizuje program Re:Generacja, którego celem  jest odtwarzanie zniszczonych lub ulegających degradacji systemów. Kondycja i różnorodność ekosystemów Ziemi są podstawą naszej egzystencji i jakości życia. Dlatego w ramach programu prowadzimy szereg zadań edukacyjnych i podnoszących świadomość o ekosystemach: gór, lasów, łąk i muraw, miast, mórz i wybrzeży, obszarów rolnych, torfowisk oraz wód słodkich. Dekada ONZ na rzecz Odtwarzania Ekosystemów jest okazją, aby pomóc odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić ludziom oraz naturze zrównoważoną przyszłość.

Zachęcamy do złożenia zgłoszenia ekosystemu, który wymaga wsparcia programu — formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Re:Generacja.

Wilanów Park — wszystko w sercu dzielnicy

Troska o lepszą jakość życia z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia nie musi być tylko zadaniem organizacji samorządowych, państwowych czy pozarządowych. Nhood Polska w Dzielnicy Wilanów realizuje inwestycje silnie połączoną z naturą i pobliskim krajobrazem. Na przykładzie modelu mixed-use, łącząc różne funkcje na jednym terenie: obiekty handlowe oraz budynki wielofunkcyjne zapewni dodatkowe miejsca pracy i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy. To wszystko będzie oparte na przemyślanym podejściu i poparte stosownymi certyfikatami. Oprócz zieleni wysokiej, niskiej i zróżnicowanej powstaną instalacje dla pszczół i wybiegi dla psów. Całość ma być przyjazna dla wszystkich. Woda opadowa będzie wykorzystywana do podlewania roślin, a także użyta wewnątrz budynku, jako tzw. woda szara.

Inwestor przed rozpoczęciem planowania rozpoczął współprace zarówno z Miastem Stołecznym Warszawa, władzami dzielnicy oraz Warszawskim Transportem Publicznym, co owocować będzie przedłużeniem linii tramwajowej w celu podniesienia dostępności mieszkańcom, a także uwzględnieniem  wyników konsultacji społecznych, które pozwoliły zidentyfikować potrzeby lokalnej społeczności.

Tworzenie przemyślanych przestrzeni miejskich wymaga balansowania między interesami różnych grup korzystających z danego obszaru, troski o zapewnienie im odpowiedniej jakości życia oraz harmonii z naturą. Stąd istotnym elementem jest współpraca między różnymi podmiotami i wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców. Eco-Miasto to projekt zainicjowany przez Ambasadę Francji w Polsce, który trwa nieprzerwanie od 2013 roku. Patrzymy na tematykę rozwoju miast w sposób całościowy, doceniając i wyróżniając pozytywne przykłady rozwoju miast w Polsce. 15 września zapraszamy na kolejny webinar poświęcony transportowi: Strefy czystego transportu — wyzwania i rozwiązania.

Przeczytaj również

22.04.2024

Miasta - czekamy na Wasze zgłoszenia! Ruszyła 11. edycja konkursu Eco-miasto

Od przeszło 10 lat towarzyszymy polskim miastom, wspierając je w dążeniu do nowoczesności w harmonii z naturą.
20.03.2024

Miejska rezyliencja warunkiem trwałego rozwoju miast – ruszyła 11. edycja programu Eco-Miasto

Jak miasta budują odporność? Jak sprawić by ich rozkwit był trwały, a więc zgodny z możliwościami planety?
11.03.2024

Miasta. Ludzie. Przyszłość. Nowa publikacja programu Eco-Miasto.

Zrównoważony rozwój miast odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej zrównoważonej przyszłości, a czynnik społeczny – oprócz aspektów gospodarczych…
05.03.2024

11. edycja Eco-Miasto rusza za chwilę!

Już 14 marca w siedzibie Ambasady Francji w Polsce odbędzie się inauguracja 11. edycji programu Eco-Miasto.
11.10.2023

Przyjazne miasta receptą na trudne czasy—podsumowujemy 10. edycję programu Eco-Miasto

Dobiegła końca 10. jubileuszowa edycja programu Eco-Miasto zorganizowana pod hasłem „Miasta. Ludzie. Przyszłość.”.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024