projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Globalna populacja gatunków słodkowodnych zmniejszyła się o 84% od 1970 roku 
  • Rzeki i zbiorniki wodne są kluczem do przywracania bioróżnorodności 
  • Renaturalizacja rzek i zbiorników wodnych jest istotna dla ich prawidłowego spełniania funkcji środowiskowych  
  • Ochrona ekosystemów to jeden z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju (cel. 14 oraz cel 15) 

Londyn nad Tamizą, Paryż nad Sekwaną czy Warszawa nad Wisłą, to tylko parę z licznych przykładów miast, które powstały nad dużymi rzekami. Bliskość wody od zawsze stanowiła ważne kryterium przy wyborze optymalnego miejsca do osiedlenia się na stałe. Nic w tym dziwnego, ma ona wiele pozytywnego wpływu na nasze życie. Rzeki wspierają procesy istotne procesy naturalne, takie jak zapobieganie powodziom, lecz również stanowią miejsca do wypoczynku i rekreacji. Oprócz tego, zbiorniki wodne to siedliska dla roślin i zwierząt. Często zapominamy o tych zaletach i degradujemy ich ekosystemy poprzez zabetonowywanie brzegów, co niszczy siedliska zwierząt, zaburza ekosystem, a w konsekwencji zmniejsza bioróżnorodność obszaru. W bardziej ekstremalnych przypadkach zdegradowana zostaje cała rzeka, co zdarzyło się z rzeką Cheonggyecheon w Seulu, na której w latach 40-tych powstała autostrada. Na szczęście, w późniejszych latach rzeka została zrewitalizowana i stanowi teraz oazę wśród betonowej dżungli jaką jest koreańska stolica.  
 
 
Aby rzeki, bądź inne zbiorniki wodne, mogły wykorzystać swój pełny potencjał i dalej stanowiły dom dla licznych roślin i zwierząt, jak i również istotne narzędzie regulacji ekosystemu dla nas, często niezbędna jest renaturalizacja. Proces ten polega na przywracaniu danego środowiska do stanu naturalnego, jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed wprowadzenia zmian przez człowieka. Dzięki temu ekosystemy będą w stanie dalej zachwycać nas swoją bioróżnorodnością i mozaikowatością siedlisk.   
  
 
Podobnie jak w Seulu, również w Warszawie lokalne władze dostrzegły problem betonowych brzegów. Dlatego też, podjęto decyzję o renaturalizacji rozety Kanału Piaseczyńskiego. Kanał położony jest w pobliżu ul. Czerniakowskiej i Parku Agrykola, ma 820 metrów długości i 2 metry głębokości. Jest połączony ze stawami w Łazienkach Królewskich i Portem Czerniakowskim. W miejscu dotychczasowych betonowych płyt pojawią się szuwary, złożone z roślin wodnych i przybrzeżnych. Wzdłuż pobliskich chodników zostaną nasadzone drobnolistne lipy. Celem tych działań między innymi jest ochrona i poprawa jakości życia gniazdujących tam gatunków ptaków, takich jak nurogęsi, kaczki krzyżówki, czy łyski. Projekt “Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. 

Przeczytaj również

AQUARes – Innowacyjne zarządzanie gospodarką wodną

Na początku lipca 2021 roku Europę Zachodnią nawiedziły ulewne deszcze. Według ekspertów niektóre z dotkniętych regionów nie doświadczyły podobnego poziomu opadów od 1000 lat.

Czemu Rotterdam jest jak gąbka?

Pod koniec ubiegłego roku Tuvalu ogłosiło, że będzie pierwszym państwem, które stworzy swoją cyfrową kopię w metawersum.

Chodniki Przyszłości: Permeabilne nawierzchnie przyjazne dla miast

Chodniki to nie tylko elementy infrastruktury miejskiej, które ułatwiają mieszkańcom miasta poruszanie się po nim.

Hydratico – Woda dla wszystkich, ulga dla środowiska

Woda jest źródłem naszego życia, a dostęp do niej jednym z podstawowych praw człowieka. Jest ona niezbędna dla naszego zdrowia i rozwoju.

Francuskie inspiracje dla polskich miast 

Inwestycje w zieleń  W 2020 roku “The National Union of Landscape Enterprises” oraz “Hortis” zaprezentowały ranking najbardziej zielonych miast we Francji.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2023