projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • 1 na 10 osób nie ma dostępu do czystej zdrowy pitnej 
  • Do 2025 50% populacji będzie żyło w rejonach dotkniętych niedoborem wody pitnej   
  • Odsalanie wody morskiej jest popularną metodą pozyskiwania wody pitnej, często w sposób niezrównoważony 
  • Czysta woda pitna dla wszystkich jest jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju (cel 6.) 

Woda jest źródłem naszego życia, a dostęp do niej jednym z podstawowych praw człowieka. Jest ona niezbędna dla naszego zdrowia i rozwoju. Jednakże, 1 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. W rezultacie, milion osób rocznie umiera z powodu zanieczyszczonej wody i nieodpowiednich warunków sanitarnych. Według badań, oprócz utraty życia, tracimy jednocześnie potencjał gospodarczy. Szacuje się, że brak dostępu do wody i złe warunki sanitarne powodują utratę 260 miliardów dolarów rocznie. Ma to również negatywny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej krajów najbiedniejszych, gdzie problem jest szczególnie dotkliwy. Co więcej, postępująca zmiana klimatu sprawi, iż z podobnymi problemami będziemy się zmagać w Europie. Prognozy wskazują, iż do 2025 50% populacji będzie żyło na terenach z nieodpowiednimi zasobami wodnymi. 

W przypadku, kiedy istniejące zasoby wód gruntowych, wód słodkich powierzchniowych oraz wody deszczowej nie są wystarczające do zaspokojenia zapotrzebowania lokalnych mieszkańców, często wykorzystuje się odsalanie wody morskiej. W Kuwejcie, 90% zapotrzebowania na wodę jest zaspokajanych właśnie w ten sposób. Natomiast na Malediwach, czy na Malcie całość wody otrzymuje się za pomocą tej metody. Niestety, proces odsalania jest wysoce energochłonny, a w większości miejsc energia do niego wykorzystywana pochodzi z paliw kopalnianych. Powoduje to głębsze uzależnienie od nieodnawialnych źródeł energii i przyspiesza zmianę klimatu z uwagi na sporą ilość emisji. Dodatkowo, produktem ubocznym procesu jest solanka, która zazwyczaj stanowi około 50% produktu końcowego, a jej niewłaściwa utylizacja stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.  

Polski start-up, Hydratico, rozwija technologię, która może zrewolucjonizować proces odsalania. Kluczowa jej cecha polega na zintensyfikowanym odparowywaniu hydrodynamicznym, które jest bardziej wydajne i mniej energochłonne. Metoda ta zapewnia największe usuwanie pary z metra kwadratowego powierzchni parowania wśród istniejących metod. Oprócz tego uzdatnia 90% użytej wody, gdzie tradycyjne metody zazwyczaj osiągają wyniki w okolicach 50%. Owa cecha skutkuje jednocześnie w znacznie mniejszych ilościach otrzymywanej solanki, wynoszących jedynie 20% ilości produkowanej przy użyciu konwencjonalnych metod. Co więcej, rozwiązanie Hydratico zużywa 10-krotnie mniej energii, jest tańsze i nie emituje dwutlenku węgla.   

Przeczytaj również

Gdańsk – laureat konkursu w kat. Gospodarka Wodna

Laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Gospodarka Wodna został Gdańsk. Miasto to wyróżnia kompleksowe podejście do zarządzania gospodarką wodną.

Chodniki Przyszłości: Permeabilne nawierzchnie przyjazne dla miast

Chodniki to nie tylko elementy infrastruktury miejskiej, które ułatwiają mieszkańcom miasta poruszanie się po nim.

Francuskie inspiracje dla polskich miast 

Inwestycje w zieleń  W 2020 roku “The National Union of Landscape Enterprises” oraz “Hortis” zaprezentowały ranking najbardziej zielonych miast we Francji.

Zamość – laureat konkursu w kat. Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

W kategorii miast poniżej 100 tysięcy laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Odpady i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym został Zamość.

Drugie życie kontenerów

Malcom McLean nigdy nie stał się ikoną popkultury, pomimo iż jest osobą która wywarła ogromny wpływ na życie każdego z nas. Jest on wynalazcą i popularyzatorem współczesnych kontenerów.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024