Aplikacja pomaga utrzymać porządek w mieście

W Białymstoku od października 2016 r. działa aplikacja CiTTy, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia napotkane w przestrzeni miasta. Sprawy mogą dotyczyć m.in. uszkodzeń infrastruktury, przepełnionych koszy ulicznych, dzikiego wysypiska czy zalegających odpadów wielkogabarytowych. Każdy problem kierowany jest do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miejskim.

Aplikacja mobilna umożliwia całodobowe zgłaszanie zdarzeń. Pozwala na dodanie zdjęcia i dokładnego adresu, co przyspiesza weryfikację spraw. Możliwość śledzenia zgłoszenia przez użytkowania, pozwala z kolei na wgląd w historię zmian, co ułatwia obustronną komunikację.

Zgłoszenia z zakresu gospodarki odpadami złożone za pośrednictwem aplikacji przekierowywane są do Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami (BZSGO). Pracownicy na bieżąco udzielają odpowiedzi na pytania mieszkańców, bądź przekazują je firmom zajmującym się odbiorem odpadów. Jednostka merytorycznie prowadząca interwencję jest zobowiązana na bieżąco informować za pośrednictwem programu, o tym jakie czynności podjęto oraz jak ostatecznie rozwiązano daną sprawę.

Więcej przykładów dobrych praktyk miejskich dostępnych jest w najnowszej publikacji pt. „Eco-Miasto 2020. Energia zmian”.

Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, Centrum UNEP/Grid-Warszawa, Teraz Środowisko, Szkołą Liderów, BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacją Veolia Polska, Renault.

Może Ci się również spodoba