Dotacje na termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych

Bank BNP Paribas wspiera i promuje wśród wspólnot mieszkaniowych inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Bank udzielił m.in. wsparcia dotacyjnego inwestycji zrealizowanej przez wspólnotę mieszkaniową ze Śląska.

W połowie 2019 r. wspólnota mieszkaniowa z województwa śląskiego podjęła uchwałę w sprawie realizacji inwestycji termomodernizacyjnej w dwóch budynkach wielorodzinnych przy wsparciu kredytu bankowego. W celu realizacji inwestycji konieczne było zlecenie sporządzenia audytu energetycznego. Zgodnie z przygotowanym projektem, w budynkach wspólnoty ocieplono wówczas dach i ściany zewnętrzne oraz wymieniono okna piwniczne. Dzięki realizacji zadania roczne zapotrzebowanie na energię spadło o ponad 40% w obu budynkach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln zł. Wspólnota otrzymała na ten cel kredyt w Banku BNP Paribas wraz z bezzwrotną premią termomodernizacyjną. Łączna kwota wsparcia dotacyjnego w formie premii termomodernizacyjnej udzielona wspólnocie wyniosła 254.646,12 zł.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu zaoferowanemu przez Bank BNP Paribas we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Premii Termomodernizacyjnej) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (inicjatywa ELENA, program HORYZONT 2020), wspólnota otrzymała także zwrot 90% kosztów poniesionych na przygotowanie audytu energetycznego w kwocie 3.321 zł.

Więcej przykładów dobrych praktyk partnerów projektu dostępnych jest w najnowszej publikacji pt. „Eco-Miasto 2020. Energia zmian”.

Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, Centrum UNEP/Grid-Warszawa, Teraz Środowisko, Szkołą Liderów, BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacją Veolia Polska, Renault.

Może Ci się również spodoba