Formularze konkursowe 7. edycji ECO-MIASTO

Zapraszamy do pobrania formularzy konkursowych. Do konkursu można przystąpić w każdej z pięciu następujących kategorii:

Wypełnione formularze należy przesłać na adres eco-miasto@teraz-srodowisko.pl. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych formularzy mija 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu przed wypełnieniem formularzy. Regulamin dostępny jest tutaj.