GOTOWI NA 2030?—Konkurs Eco-miasto po raz dziewiąty!

Dziewiąta edycja programu Eco-Miasto rozpoczęła się 15 lutego 2022, a wraz z nią po raz kolejny ruszył konkurs dla miast i gmin miejskich w Polsce. Konkurs jest działaniem bezpośredniego mobilizowania jednostek samorządowych do realizacji idei zrównoważonego rozwoju ośrodków zurbanizowanych. Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa zachęcają do zgłaszania miejskich projektów—formularze zgłoszeniowe są już otwarte, a termin przyjmowania aplikacji upływa 15 maja 2022!

Konkurs trwa od 15 lutego do 15 maja 2022. W tym czasie zapraszamy do składania zgłoszeń wszystkie polskie miasta, niezależnie od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą jednocześnie w dwóch grupach klasyfikowanych ze względu na liczbę mieszkańców: miasta powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. Regulamin.

Czekamy na zgłoszenia w pięciu kategoriach:

  • Gospodarka wodna
  • Odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Zieleń miejska i zielono-błękitna infrastruktura
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Miasta gotowe na 2030

Tegoroczna edycja programu Eco-Miasto przebiegać będzie pod hasłem „Gotowi na 2030?”. Konkurs stanowi jej integralną część. Poprzez udział w konkursie, gminy będą miały okazję zaprezentować na ogólnopolskim forum swoje zrealizowane projekty. Tak jak w poprzednich edycjach, pozwoli to miastom na promocję lokalnych działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miast.

Zwycięskie miasta otrzymają tytuł Eco-Miasta i znak jakości 9. edycji Eco-Miasta wraz z możliwością posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach i materiałach promocyjnych. Dodatkowo, każdy kandydat zyska szansę na nagrody specjalne od firm-partnerów strategicznych 9. Edycji: Nhood Polska/Ceetrus, Renault Polska i Eiffage Immobilier. Niezależnie od wyników konkursu, najciekawsze zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie projektu, w publikacjach konferencyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza w trybie online. Formularze otwarte będą 15 maja.

Wymiana doświadczeń i wiedzy

Tematyczne kategorie 9. Edycji konkursu Eco-Miasto oraz obszary im pokrewne znajdą rozwinięcie w materiałach na platformie wymiany wiedzy Eco-Miasto, gdzie m. in. dostępne będą również:

Tematyka związana z pięcioma kategoriami 9. edycji wybrzmi także w cyklu warsztatów regionalnych i międzynarodowej konferencji wieńczącej 9. edycję. Sama konferencja stanie się sceną dla ogłoszenia wyników i nagrodzenia laureatów konkursu Eco-Miasto 2022.

Wspólny projekt

Program Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizującego w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. Współpraca z Ambasadą Francji umożliwia polskim samorządowcom wymianę doświadczeń z przedstawicielami francuskich instytucji, miast i gmin.

Program został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych i klimatycznie neutralnych wśród samorządów polskich miast.

Może Ci się również spodoba