Innowacyjne Eco-Miasto 2018

Odbywająca się w dniach 27-28 września konferencja będzie poświęcona zrównoważonemu zarządzaniu miastami, z uwzględnieniem wyzwań społecznych, klimatycznych i ekonomicznych. Inspirujące dwa dni otwarte dla samorządów i wszystkich zainteresowanych.

W pierwszy dzień międzynarodowej konferencji, organizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Ambasadę Francji w Polsce oraz Urząd Miasta Warszawa, warto polecić dyskusję o roli efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w rozwoju nowoczesnych miast. Rozmowa na ten temat jest szczególnie ważna przed kolejnym sezonem grzewczym, w trakcie którego na pewno wróci temat zanieczyszczenia powietrza i nieekologicznych źródeł ciepła, których wymiana staje się jednym z priorytetów rozwojowych dla polskich miast.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz zaangażowanie wielu samorządów w prośrodowiskowe działania zmienia oblicze polskich miejscowości. Bardziej zielona gospodarka oznacza m.in. finansowanie rozwijania odnawialnych źródeł energii. Jakie korzyści mogą przynieść gminom OZE? Jak w kompleksowy sposób podchodzić do budownictwa tak, by podnosiło ono jakość życia mieszkańców? Ciekawe doświadczenia w tym zakresie ma gmina Psary oraz miasto Ciechanowiec, których włodarze zasiądą wśród panelistów sesji poświęconej tej tematyce.

Współpraca dla ekorozwoju

Budowa innowacyjnego eco-miasta daje szerokie pole do popisu dla wszystkich podmiotów, zdolnych do nawiązywania często nieoczywistej współpracy między sobą – chociażby na rzecz bardziej efektywnego wykorzystywania surowców i energii. We współpracy tej może brać udział lokalny biznes, instytucje publiczne, a także środowiska naukowe. O zasadach funkcjonowania w konwencji klastra, a także o konkretnych sposobach realizowania takich projektów opowiadać będą w drugi dzień konferencji teoretycy i praktycy współpracy klastrowej z Polski, Francji i Danii, pochodzący m.in. z sektora energetyki odnawialnej.

Alternatywne wobec środków unijnych źródła finansowania miast

Bezpośrednio po tym panelu odbędzie się debata na temat sposobów finansowania inwestycji w zrównoważony rozwój. Wśród panelistów zasiądzie przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zdecydował się na dofinansowanie Konferencji, a także Aneta Maszewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Anna Mróz z Departamentu Funduszy Pomocowych MIiR. O dobrych praktykach z zagranicy opowiadać będzie Anne Girault z Paryskiej Agencji Klimatycznej.

Do tej pory głównym ich bodźcem dla inwestycji środowiskowych były – obok środków własnych – fundusze europejskie. Wraz z rozwojem gospodarczym Polski i ewolucją sytuacji w Europie, źródło to może w kolejnych latach płynąć nieco mniej wartkim strumieniem. Dlatego warto zainteresować się innymi narzędziami, takimi jak partnerstwa publiczno-prywatne czy zielone obligacje.

Ostatnie dni rejestracji

Powyższe panele to tylko niewielki wycinek tematów, które pojawią się w tegorocznej edycji Innowacyjnego Eco-Miasta. Na uczestników, zgromadzonych w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, czekać też będą dyskusje o zrównoważonej mobilności, roli zielonej i błękitnej infrastruktury czy mieście jako kopalni surowców.

Bezpłatna rejestracja na konferencję trwa do 20 września i dostępna jest tutaj.