MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ECO-MIASTO 2021 – PROGRAM (DZIEŃ I)

 

Dzień I – 5 października 2021
(Transmisja z Centrum Nauki Kopernik)

10:00Otwarcie konferencji  
 
Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd m.st. Warszawy 
Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska 
Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce 
Opening of the Conference
 
Maria Andrzejewska, General Director, UNEP/GRID-Warsaw Centre
Justyna Glusman, Director, Co-ordinator for Sustainable Development and Greenery of the Capital City of Warsaw 
Michał Kurtyka, Minister of Climate and Environment 
Frédéric Billet, Ambassador of France to Poland 
10:30Power speech: Polskie miasta mogą więcej dla klimatu

Najważniejsze wątki: Neutralność klimatyczna, przywództwo, holistyczność, współpraca dla klimatu, wymiana doświadczeń, wyzwania klimatycznej polityki miejskiej.

Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd m.st. Warszawy
Power speech: Polish cities can do more for the climate

Core topics: Climate neutrality, leadership, holism, cooperation for the climate, exchange of experiences, challenges of urban climate policy.


Justyna Glusman, Director, Co-ordinator for Sustainable Development and Greenery of the Capital City of Warsaw
10:45Studio Eco-MiastaEco-Miasto broadcast studio
10:50Przemówienie inauguracyjne: Nowe zielone miasta

Najważniejsze wątki: Zielona odbudowa, łączenie kwestii środowiskowych i społecznych, gospodarka o obiegu zamkniętym

Rafał Matyja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, autor książki “Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością”
Inaugural speech: New green cities

Core topics: Green recovery, combining environmental and social issues, circular economy

Rafał Matyja, Cracow University of Economics, author of the book “Urban ground. 250 years of Polish play with modernity”
11:10Studio Eco-MiastaEco-Miasto broadcast studio
11:15Debata plenarna: Zielona odbudowa

Najważniejsze wątki: Europejski Zielony Ład, fundusze unijne, narzędzia finansowe, inwestycje w jakość życia w miastach

Prowadzenie:
Barbara Rogala, 300Gospodarka

Uczestnictwo:
Wiktoria Saganowska, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Jarosław Rot, Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas
Ada Walentek, Dyrektor Generalna Nhood Poland
Aldo Vargas-Tetmajer, Koordynator Krajowego Punktu URBACT, Związek Miast Polskich
Zofia Wetmańska, WiseEuropa
Plenary debate: Green recovery

Core topics: European Green Deal, european funds, financial tools, investments in the quality of life in cities

Moderator:
Barbara Rogala, 300Gospodarka

Participants:
Wiktoria Saganowska, Deputy Director, Strategy Department, Ministry of Development Funds and Regional Policy
Jarosław Rot, Sustainable Development Director, BNP Paribas
Ada Walentek, General Director, Nhood Poland
Aldo Vargas-Tetmajer, National Urbact Unit Coordinator, Association of Polish Cities
Zofia Wetmańska, WiseEuropa
12:20Studio Eco-MiastaEco-Miasto broadcast studio
12:25Debata plenarna: Innowacje dla Eco-Miast

Najważniejsze wątki: Technologie, inteligentne miasto, innowacje społeczne, wykorzystywanie danych

Prowadzenie:
prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

Uczestnictwo:
Ziad Dagher, Manager B2B/B2G & Partnerships w nowej marce Grupy Renault: Mobilize
Krzysztof Zamasz, Dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu
Joanna Erbel, CoopTech Hub
Michał Skrzydło, Burmistrz Miasteczka Śląskiego
Plenary debate: Innovation for Eco-Cities

Core topics: technology, smart city, social innovation, data utilisation


Moderator:
Prof. Bolesław Rok, Koźmiński University

Participants:
Ziad Dagher, Manager B2B/B2G & Partnerships, Renault Group: Mobilize
Krzysztof Zamasz, Sales Director of the Veolia Group Poland, member of the board
Joanna Erbel, CoopTech Hub
Michał Skrzydło, Mayor of Miasteczko Śląskie
13:30Studio Eco-MiastaEco-Miasto broadcast studio
13:35Konkurs Eco-Miasto

Prowadzenie:
Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita

Wręczenie nagród dla samorządów – laury Eco-Miasto
Eco-City contest

Host:
Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita

Award ceremony for local governments – Eco-City
14:40ZakończenieClosing