Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi udziału w projekcie Eco-Miasto.

Niestety organizator nie przewiduje udostępnienia formularzy w formie edytowalnej. Po uzupełnieniu jednak wymaganych informacji (oznaczone *), na podany adres email przesłany zostanie pełen formularz (wszystkie zawarte w nim pytania i udzielone odpowiedzi) oraz link do jego późniejszej edycji. Każdorazowo po uzupełnieniu informacji przesyłany będzie link umożlwiający dalszą edycję formularza.

Tak, do czasu pełnego uzupełnienia przez Państwa treści, będzie możliwa edycja formularza. Aby móc modyfikować odpowiedzi należy w pierwszej kolejności uzupełnić adres email oraz przejść na koniec formularza klikając „dalej”, zaakceptować regulamin oraz kliknąć „prześlij” (nie muszą Państwo od razu uzupełniać odpowiedzi). Po przesłaniu formularza na podany adres email przesłany zostanie link do umożliwiający późniejszą edycję.

Tak, wszystkie odpowiedzi można uzupełnić za jednym razem. Nie jest to jednak obligatoryjne, organizator przewidział bowiem możliwość późniejszej modyfikacji danych zawartych w formularzu.

Tak, w celu uzupełnienia odpowiedzi dodatkowe dokumenty można przesłać na adres: ecomiasto.data@gmail.com.

W formularzu prosimy wpisać dane kontaktowe głównej osoby pełniącej pieczę nad przygotowaniem odpowiedzi w danej kategorii konkursowej, a także, o ile nie jest to osoba upoważniona do kontaktu z mediami, także dane kontaktowe do osoby upoważnionej do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie Eco-Miasto.

Tak, w konkursie Eco-Miasto mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku kategoriach konkursowych.

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Eco-Miasto, tj. warsztatach regionalnych czy konferencji wieńczącej projekt, także nie podlega żadnym opłatom.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne.