Pierwszy dzień konferencji i rozstrzygnięcie konkursu Eco-Miasto 2021

Pierwszy dzień konferencji upłynął pod znakiem inspirujących przemówień i dyskusji.  Poruszaliśmy zagadnienia zielonej transformacji połączonej z odbudową po pandemii i adaptacją do wyzwań kryzysu klimatycznego. Ogłosiliśmy też wyniki konkursu Eco-Miasto 2021 dedykowanego polskim samorządom realizującym prośrodowiskowe projekty miejskie.  

Wydarzenie otworzyła Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska. W swoim wystąpieniu odniosła się do idei Zielonej Odbudowy. Tegoroczne hasło przewodnie projektu, -Zielona Odbudowa, ma nam sygnalizować, że nadszedł czas na radykalne zmiany – „Potrzebujemy bezpiecznej przyszłości, a ta możliwa będzie, jeśli słuchając głosów liderów świata nauki, polityki, biznesu, think-tanków, ONZ, postawimy na zieloną odbudowę.”  

Następnie głos zabrała Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni z Urzędu m.st. Warszawy.  Zasygnalizowała, że stoimy wobec wyzwań, w których ludzkość nie ma jeszcze doświadczenia, podkreślając, że ważne są odważne i odpowiedzialne postulaty kierowane z samorządów do władz centralnych. Podkreśliła, że chcąc osiągnąć globalne zmiany należy dążyć do zmiany wzorców konsumpcji, niemarnowania żywności, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i pogodzenie tych celów z zasada sprawiedliwej transformacji – to zadania, przed jakimi stoją samorządowcy. Warszawa motywuje mieszkańców do zmiany stylu życia i podnoszenia świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez edukację, realizowane programy ale także intensywne nasadzenia zieleni, nowe parki, powiększanie lasów miejskich.  

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka w swoim wystąpieniu odniósł się do idei Zielonej Odbudowy, jako ważnej nie tylko dla okresu wychodzenia z epidemii COVID-19, ale przede wszystkim dla przemyślenia naszego miejsca w świecie. Minister zaznaczył, że w zielonej odbudowie ważne jest aby inspirować się rozwiązaniami pochodzącymi z natury.  Mówiąc o wizji zielonych miast, Minister nawiązał do programu Miasto z Klimatem. Wskazał na konieczność poszerzenia współpracy pomiędzy szczeblami samorządowymi. “Zależy nam na pionierach, którzy będą inspiracją dla pozostałych i źródłem satysfakcji dla mieszkańców” —  powiedział Michał Kurtyka.  

Ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet zachęcił natomiast do szczególnego potraktowania tematu Zielonej Odbudowy w okresie przed konferencją COP26, jaka rozpocznie się za trzy tygodnie w Glasgow. Ambasador odniósł się do transformacji energetycznej i zielonego wodoru, mówił o szansie dla Europy na zbudowanie energetycznej niezależności na przyszłość. „Ochrona planety dotyczy każdego z nas. Nikt nie może pozostać w tyle.”— podkreślił Frédéric Billet. 

Po wystąpieniach otwarcia uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu „Nowe zielone miasta”, który wygłosił, prof. Rafał Matyja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  
Mówi o historycznym konflikcie między technologią i zdrowiem. Profesor omówił koalicję, jako typ współpracy na poziomie samoorganizacji społecznej. „(…) Ważne jest, żeby nie oglądać się na innych. Gdybyśmy stworzyli w Polsce koalicję ekologów urbanistów, ale też polityków, to taki związek ma dużą skuteczność w państwie demokratycznym.” — przekonywał. Wykład zakończył sugestią, że by żyć w zgodzie z ideą zdrowego miasta, państwo powinno umożliwić utrzymanie policentrycznego systemu osadniczego w Polsce. 

Wysłuchaliśmy także dwóch debat: 

 • “Zielona Odbudowa”, debata dedykowana była naszej gotowości na redukcję co najmniej 55% dwutlenku węgla do 2030 roku, a także o wyzwaniach przyszłości. W wielu wypowiedziach pojawiało się stwierdzenie, że zielona odbudowa zaczyna się od zmiany myślenia.  
 • „Innowacje dla Eco-Miast”, na przykładach dobrych praktyk miejskich omówione zostały technologiczne i społeczne aspekty wdrażanych innowacji skutkujących redukcją emisji dwutlenku węgla, ale też korzyściami ekonomicznymi i wzrostem jakości życia mieszkańców. 

Finał 8. edycji konkursu Eco-Miasto  

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była ceremonia ogłoszenia zwycięzców 8. edycji konkursu Eco-Miasto. Nadesłano łącznie 85 zgłoszeń w klasyfikacji dla miast powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców. Spośród nich, Jury nagrodziło dziewięć miejskich projektów w pięciu kategoriach konkursowych. W tym roku, w kategorii Gospodarka Wodna Jury przyznało tylko jedną nagrodę – dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.    

Nagrody wręczyli Ambasador Francji w Polsce, Frédéric Billet oraz Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Przyznane zostały także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu i Środowiska. Poniżej prezentujemy listę Zwycięzców i miast nagrodzonych w konkursie Eco-Miasto 2021: 

Kategoria Efektywność Energetyczna  

 • Wrocław (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) 
  Wrocław, za wdrożenie szeroko zakrojonego planu 'Wrocław bez Smogu’ oraz liczne kampanie podnoszące świadomość mieszkańców. Doceniono także  mierzalne, ambitne cele klimatyczne miasta. 
 • Stary Sącz (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) 
  za kompleksowe i systemowe podejście do kwestii efektywności energetycznej. Doceniono  wykorzystanie różnych form finansowania, jak również plany utworzenia klastra energii. 

Kategoria Gospodarka Odpadami  

Kraków (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców)za wieloaspektowość podjętych działań wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów. Doceniono zrealizowane inwestycje, takie jak sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału. 

 • Słupsk (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) 

Słupsk za wysoki poziom recyklingu, oraz aplikację dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów. Doceniono m.in, plany zrealizowania podziemnych zbiorników na odpady z czujnikiem ich zapełnienia. 

Kategoria Gospodarka Wodna  

 • Gdynia (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) 

za kompleksowe podejście i różnorodność działań, ograniczenie strat wody oraz szeroko zakrojoną kampanię na rzecz picia kranówki.  Doceniono realizację projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą. 

Jury jednogłośnie zdecydowało o nieprzyznawaniu nagrody w klasyfikacji miasto poniżej 100 tys. mieszkańców. 

Kategoria Zieleń Miejska  

 • Warszawa (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) 

za opracowanie kompleksowej Mapy Koron Drzew umożliwiającej mieszkańcom monitorowanie dziewięciu milionów drzew w Warszawie i sadzenie drzew tam, gdzie  są najbardziej potrzebne. 

 • Zamość (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) 

za działania na rzecz klimatu w ramach projektu BEACON. 

Kategoria Zrównoważony Transport  

 • Lublin (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców)  

za szerokie kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności. Dostrzeżono plany zakupu autobusu wodorowego i produkcji zielonego wodoru. 

 • Konin (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) 

za prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie transportu miejskiego i plan zakupu autobusów wodorowych. Dostrzeżono działania budowy ścieżek rowerowych i uruchomienia systemu roweru miejskiego. 

Wyróżnienia i nagrody specjalne partnerów strategicznych projektu: 

 • Wyróżnienie specjalne Ministra Klimatu i Środowiska, Pana Michała Kurtyki  

Zamość, za aktywności podejmowane na rzecz zielonego miasta.  

 • Nagroda BNP Paribas dla wszystkich laureatów tegorocznej edycji  
 • Nagroda Nhood Polska dla miasta Gdynia za rozwój 
 • Nagroda Renault dla Lublina i Konina za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonej mobilności  

Konferencja Eco-Miasto 2021 – Zielona Odbudowa jest zwieńczeniem projektu Eco-Miasto 2021, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. W ramach Eco-Miasta prowadzony jest konkurs dla samorządów, warsztaty regionalne, geoportal z przeglądem dobrych praktyk miejskich oraz międzynarodowa  konferencja.  
  

Konferencja „Eco-Miasto 2021 – Zielona odbudowa” odbywa się przy współpracy: 

Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa 

Współorganizator: m.st. Warszawa 

Partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, NHOOD Polska, Fundacja Veolia, Renault 

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich 

Partner medialny: Teraz Środowisko, Biznes i Ekologia, Rzeczpospolita 

Może Ci się również spodoba