projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
ECO-MIASTO 2021:
KonkursKonferencja
PolskiEnglish

Eco-Miasto 2021 – Zielona Odbudowa

Eco-Miasto 2021 – Green Reconstruction

Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto, to doroczne wydarzenie przybliżające zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast. Podczas „Eco-Miasto 2021 – Zielona Odbudowa”, które odbędzie się w dniach 5 – 6 października 2021 r. nawiążemy do największych wyzwań z jakimi mierzą się miasta. W trakcie konferencji, zostaną także wyłonieni zwycięzcy 8. edycji konkursu Eco-Miasto, w którym nagradzamy samorządy, które podejmują szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko. Uczestnicy konferencji będą mieć możliwość udziału w panelach dyskusyjnych i wysłuchania wystąpień. Podczas sesji panelowych poznamy punkty widzenia władz centralnych, samorządowych, biznesu, środowisk naukowych i strony społecznej, m.in. na temat zielonej transformacji i rozwoju ośrodków miejskich po pandemii.

Wydarzenie odbędzie się w formule on-line i będzie transmitowane z Centrum Nauki Kopernik na kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

Dzień 105.10.2021Day 105 Oct 2021
Dzień 206.10.2021Day 206 Oct 2021
Dzień 1 / 05.10.2021
(Transmisja z Centrum Nauki Kopernik)
Day 1 / 05 Oct 2021
(Broadcast from the Copernicus Science Center)

Relacja z wydarzenia

Report from the event

Program
Agenda
10:00

Otwarcie konferencji

 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. równoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd m.st. Warszawy
 • Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska
 • Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce 

Opening of the Conference

 • Maria Andrzejewska, General Director, UNEP/GRID-Warsaw Centre
 • Justyna Glusman, Director, Co-ordinator for Sustainable Development and Greenery of the Capital City of Warsaw
 • Michał Kurtyka, Minister of Climate and Environment
 • Frédéric Billet, Ambassador of France to Poland 
10:30

Power speech: Polskie miasta mogą więcej dla klimatu

Najważniejsze wątki: Neutralność klimatyczna, przywództwo, holistyczność, współpraca dla klimatu, wymiana doświadczeń, wyzwania klimatycznej polityki miejskiej.

 • Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Urząd m.st. Warszawy

Power speech: Polish cities can do more for the climate

Core topics: Climate neutrality, leadership, holism, cooperation for the climate, exchange of experiences, challenges of urban climate policy.

 • Justyna Glusman, Director, Co-ordinator for Sustainable Development and Greenery of the Capital City of Warsaw
10:45

Studio Eco-Miasta

Eco-Miasto broadcast studio

10:50

Przemówienie inauguracyjne: Nowe zielone miasta

Najważniejsze wątki: Zielona odbudowa, łączenie kwestii środowiskowych i społecznych, gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Rafał Matyja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, autor książki “Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością”

Inaugural speech: New green cities

Core topics: Green recovery, combining environmental and social issues, circular economy

 • Rafał Matyja, Cracow University of Economics, author of the book “Urban ground. 250 years of Polish play with modernity”
11:10

Studio Eco-Miasta

Eco-Miasto broadcast studio

11:15

Debata plenarna: Zielona odbudowa

Najważniejsze wątki: Europejski Zielony Ład, fundusze unijne, narzędzia finansowe, inwestycje w jakość życia w miastach

Prowadzenie

 • Barbara Rogala, 300Gospodarka

Uczestnictwo

 • Wiktoria Saganowska, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Jarosław Rot, Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas
 • Ada Walentek, Dyrektor Generalna Nhood Poland
 • Aldo Vargas-Tetmajer, Koordynator Krajowego Punktu URBACT, Związek Miast Polskich
 • Zofia Wetmańska, WiseEuropa

Plenary debate: Green recovery

Core topics: European Green Deal, european funds, financial tools, investments in the quality of life in cities

Moderator

 • Barbara Rogala, 300Gospodarka

Participants

 • Wiktoria Saganowska, Deputy Director, Strategy Department, Ministry of Development Funds and Regional Policy
 • Jarosław Rot, Sustainable Development Director, BNP Paribas
 • Ada Walentek, General Director, Nhood Poland
 • Aldo Vargas-Tetmajer, National Urbact Unit Coordinator, Association of Polish Cities
 • Zofia Wetmańska, WiseEuropa
12:20

Studio Eco-Miasta

Eco-Miasto broadcast studio

12:25

Debata plenarna: Innowacje dla Eco-Miast

Najważniejsze wątki: Technologie, inteligentne miasto, innowacje społeczne, wykorzystywanie danych

Prowadzenie

 • prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

Uczestnictwo

 • Ziad Dagher, Manager B2B/B2G & Partnerships w nowej marce Grupy Renault: Mobilize
 • Krzysztof Zamasz, Dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu
 • Joanna Erbel, CoopTech Hub
 • Michał Skrzydło, Burmistrz Miasteczka Śląskiego

Plenary debate: Innovation for Eco-Cities

Core topics: technology, smart city, social innovation, data utilisation

Moderator

 • Prof. Bolesław Rok, Koźmiński University

Participants

 • Ziad Dagher, Manager B2B/B2G & Partnerships, Renault Group: Mobilize
 • Krzysztof Zamasz, Sales Director of the Veolia Group Poland, member of the board
 • Joanna Erbel, CoopTech Hub
 • Michał Skrzydło, Mayor of Miasteczko Śląskie
13:30

Studio Eco-Miasta

Eco-Miasto broadcast studio

13:35

Konkurs Eco-Miasto

Prowadzenie

 • Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita

Wręczenie nagród dla samorządów – laury Eco-Miasto

Eco-City contest

Host

 • Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita

Award ceremony for local governments – Eco-City

14:40

Zakończenie

Closing

Zobacz również

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024