projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
ECO-MIASTO 2021:
KonkursKonferencja

Kategorie konkursowe edycji 2021:

Gospodarka wodna

Gospodarka odpadami

Zieleń miejska

Zrównoważona mobilność

Efektywność energetyczna

Laureaci

Efektywność energetyczna

  • Wrocław (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za wdrożenie szeroko zakrojonego planu ‘Wrocław bez Smogu’ oraz liczne kampanie podnoszące świadomość mieszkańców. Doceniono także mierzalne, ambitne cele klimatyczne miasta.

  • Stary Sącz (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców za kompleksowe i systemowe podejście do kwestii efektywności energetycznej. Doceniono wykorzystanie różnych form finansowania, jak również plany utworzenia klastra energii.

Gospodarka odpadami

  • Kraków (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za wieloaspektowość podjętych działań wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie powstających odpadów. Doceniono zrealizowane inwestycje, takie jak sieć zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami, która stwarza możliwość wykorzystania ich energetycznego potencjału.

  • Słupsk (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za wysoki poziom recyklingu oraz aplikację dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów. Doceniono m.in. plany zrealizowania podziemnych zbiorników na odpady z czujnikiem ich zapełnienia.

Gospodarka wodna

  • Gdynia (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za kompleksowe podejście i różnorodność działań, ograniczenie strat wody oraz szeroko zakrojoną kampanię na rzecz picia kranówki. Doceniono realizację projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą.

  • Jury zdecydowało o nieprzyznawaniu nagrody w klasyfikacji miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców.

Zieleń miejska

  • Warszawa (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za opracowanie kompleksowej Mapy Koron Drzew umożliwiającej mieszkańcom monitorowanie dziewięciu milionów drzew w Warszawie i sadzenie drzew tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

  • Zamość (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za działania na rzecz klimatu w ramach projektu BEACON.

Zrównoważona mobilność

  • Lublin (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) za szerokie kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności. Dostrzeżono plany zakupu autobusu wodorowego i produkcji zielonego wodoru.

  • Konin (miasto poniżej 100 tys. mieszkańców) za prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie transportu miejskiego i plan zakupu autobusów wodorowych. Dostrzeżono działania budowy ścieżek rowerowych i uruchomienia systemu roweru miejskiego.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024