projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Zmiana klimatu powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa występowania powodzi jak i ich potencjalną intensywność 
  • 1 na 10 osób nie ma dostępu do czystej zdrowy pitnej  
  • Do 2025 50% populacji będzie żyło w rejonach dotkniętych niedoborem wody pitnej   

Laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Gospodarka Wodna został Gdańsk. Miasto to wyróżnia kompleksowe podejście do zarządzania gospodarką wodną. Radni rozumieją, iż woda jest jednocześnie jednym z najcenniejszych towarów jak i potencjalnym zagrożeniem, a poprzez akcje edukacyjne, dzielą się tą wiedzą z mieszkańcami. Lokalna sieć wodociągowa jest na bieżąco mierzona i monitorowana w celu wykrycia wycieków, co pozwoliło ograniczyć starty wody o 41% w latach 2010-2018.

W odpowiedzi na rosnące ryzyko powodzi, gmina postawiła na rozwijanie potencjału retencyjnego. Jej głównym punktem jest sieć 53 zbiorników umiejscowionych kaskadowo na potokach, których pojemność wynosi aż 740 tysięcy m3. Ich dodatkową zaletą jest pozytywny wpływ na bioróżnorodność i zapewnianie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Jednocześnie, aktywnie rozwijana jest sieć retencji rozproszonej w formie ogrodów deszczowych, parków retencyjnych czy niecek trawiastych. Takich obiektów powstało już blisko 30, a ich liczba wciąż rośnie. Duży wkład w rozrost sieci ma jej promocja poprzez szkolenia, doradztwo, demonstracje czy ustalanie jasnych standardów i wytycznych. Uzupełnieniem systemu jest 21 tysięcy studni, 19 tysięcy wpustów, 300 km potoków, 600 km kanalizacji deszczowej i 16 km wałów przeciwpowodziowych.  Od 2001 retencja Gdańska zwiększyła się już ponad 5-krotnie, a gmina aktywnie pracuje nad nowymi projektami, takimi jak budowa zbiornika K-2 na Potoku Kowalskim, budowa nowej pompowni przy ulicy Swojskiej, czy regulacja Potoku Strzelniczka.   

Przeczytaj również

Chodniki Przyszłości: Permeabilne nawierzchnie przyjazne dla miast

Chodniki to nie tylko elementy infrastruktury miejskiej, które ułatwiają mieszkańcom miasta poruszanie się po nim.

Szuwary zamiast betonu

Londyn nad Tamizą, Paryż nad Sekwaną czy Warszawa nad Wisłą, to tylko parę z licznych przykładów miast, które powstały nad dużymi rzekami.

Czemu Rotterdam jest jak gąbka?

Pod koniec ubiegłego roku Tuvalu ogłosiło, że będzie pierwszym państwem, które stworzy swoją cyfrową kopię w metawersum.

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Francuskie inspiracje dla polskich miast 

Inwestycje w zieleń  W 2020 roku “The National Union of Landscape Enterprises” oraz “Hortis” zaprezentowały ranking najbardziej zielonych miast we Francji.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2023