projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Dostarczanie ciepła i elektryczności do budynków odpowiada za 30% emisji CO2 i 26% emisji gazów cieplarnianych w UE  
  • Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem emisji gazów cieplarnianych powiązanych z produkcją energii 
  • W Polsce jedynie 18% energii pochodzi z OZE, co jest wynikiem poniżej średnich europejskich 

W kategorii miast powyżej 100 tysięcy laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii została Gdynia. Miasto to jest jednym z liderów transformacji energetycznej, a kompleksowe rozwiązania w nim stosowane mogą stanowić przykład dla miast w całej Polsce. W gminie stawia się na odnawialne źródła energii, a na licznych dachach pojawiły się instalacje fotowoltaiczne. Jednocześnie, władze Gdyni zapoczątkowały projekty, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. Od 2017 roku funkcjonuje system, który monitoruje zużycie energii w budynkach gminy, na podstawie którego podejmowane są decyzje dotyczące podnoszenia efektywności. W ramach licznych projektów modernizuje się budynki komunalne, budynki gminne, oświetlenie uliczne, czy sieci ciepłownicze.  

Dodatkowo, istnieją liczne programy zachęcające podmioty do samodzielnego działania. Dla szkół stosowany jest system, gdzie 50% wyliczonych rocznych oszczędności jest im przekazywane w formie grantu na dowolny cel. Dla domów prywatnych funkcjonuje system dotacji na likwidację ogrzewania na paliwo stałe, montaż odnawialnych źródeł energii i poprawianie efektywności energetycznej. Mieszkańcy mogą też skorzystać z darmowych badań termowizyjnych oraz bazy wiedzy na temat podnoszenia efektywności energetycznej. Jednocześnie gmina prowadzi liczne kampanii edukacyjne, jak na przykład Strażnicy Energii, którego celem jest edukacja ekologiczna dzieci. Gdynia przyjmuje perspektywę długoterminową. Miasto współpracuje przy rozwijaniu innowacyjnych niskoemisyjnych technologii będąc członkiem Klastra Technologii Wodorowych. Oprócz tego, przedstawiony został 10-punktowy plan, opisujący aktywności jakie podejmie gmina, aby osiągnąć zrównoważony system energetyczny do 2045. Możemy tam znaleźć takie działania jak: promocja budynków dodatnich energetycznie, rozwój energetyki słonecznej i wiatrowej, czy rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców.  

Przeczytaj również

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Francuskie inspiracje dla polskich miast 

Inwestycje w zieleń  W 2020 roku “The National Union of Landscape Enterprises” oraz “Hortis” zaprezentowały ranking najbardziej zielonych miast we Francji.

Konin - laureat konkursu w kat. Efektywność Energetyczna, OZE, Jakość Powietrza

Konin został wyróżniony za kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej budynków.

Rezyliencja miejska – nowy paradygmat rozwoju

Termin „rezyliencja” oznacza zdolność danego organizmu bądź systemu do powrotu do sprawności po doznanym wstrząsie, który naruszył jego struktury lub dotychczasowy sposób działania.

Warszawa - laureat konkursu w kat. Efektywność Energetyczna, OZE, Jakość Powietrza

Warszawa jest symbolem konsekwencji i długoterminowej pracy nad poprawą efektywności energetycznej budynków oraz budowania zrównoważonych wzorców rozwoju miejskiego.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024