projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Wszechstronne podejście do poprawy efektywności energetycznej budynków.
  • Konin zaangażował się w projekt na rzecz neutralności klimatycznej, którego celem jest redukcja emisji CO2, ograniczenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Konin został wyróżniony za kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyróżnienie to jest wynikiem realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej z OZE".

Dodatkowo, miasto przystąpiło do projektu "LIFE AFTER COAL PL mającego na celu ograniczenie emisji CO2, redukcję zapotrzebowania na energię, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym oraz redukcję emisji zanieczyszczeń.

Podejmuje działania edukacyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności, inicjatywa polegająca na przeprowadzaniu wizyt w gospodarstwach domowych w celu identyfikacji potrzeb związanych z efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza (poprzez doradztwo indywidualne i opracowanie planów działań proekologicznych).

Przeczytaj również

Budownictwo na nowo, czyli domy pasywne

Europejski Nowy Zielony Ład wyznaczył ambitny cel jakim jest zostanie pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem na świecie.

Rezyliencja miejska – nowy paradygmat rozwoju

Termin „rezyliencja” oznacza zdolność danego organizmu bądź systemu do powrotu do sprawności po doznanym wstrząsie, który naruszył jego struktury lub dotychczasowy sposób działania.

Warszawa - laureat konkursu w kat. Efektywność Energetyczna, OZE, Jakość Powietrza

Warszawa jest symbolem konsekwencji i długoterminowej pracy nad poprawą efektywności energetycznej budynków oraz budowania zrównoważonych wzorców rozwoju miejskiego.

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Renault - oszczędzanie energii to oszczędzanie środowiska

Przedsiębiorcy stoją przed olbrzymim wyzwaniem związanym z drastycznie rosnącymi cenami energii i niestabilnością rynku energetycznego.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024