projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Grupa Renault zmniejszyła o blisko 12% zużycie energii w swoich zakładach produkcyjnych i usługowych we Francji w okresie od 2021 roku do końca pierwszego półrocza 2022 roku.
  • Do końca 2026 roku 50% energii w miksie energetycznym Grupy Renault we Francji ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w 2030 roku ma to być 100%
  • Celem Grupy do 2025 roku jest zmniejszenie o 40% (w porównaniu do 2021 roku) wartości zużycia energii w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód.

Przedsiębiorcy stoją przed olbrzymim wyzwaniem związanym z drastycznie rosnącymi cenami energii i niestabilnością rynku energetycznego. Nawet te firmy, które do tej pory nie kładły nacisku na transformację energetyczną, będą musiały to zrobić, już nie tylko z przyczyn ekologicznych, ale i ekonomicznych. Grupa Renault ze znacznym wyprzedzeniem realizuje cele dotyczące redukcji zużycia energii. Zmniejszyła o blisko 10% zużycie energii w swoich zakładach produkcyjnych i usługowych we Francji w okresie od 2021 roku do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

Grupa Renault powołała w lipcu specjalny zespół – Task Force Energy Crisis. Jednym z jego priorytetów jest zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód. Chodzi o redukcję zużycia energii o 40% na samochód w ciągu niespełna 5 lat. Nowy cel będzie potwierdzeniem zaawansowania Grupy pod względem efektywności energetycznej i uplasuje ją wśród najlepszych producentów w branży motoryzacyjnej na świecie.

Działania podejmowane w zakresie oszczędności energii wpisują się w plan efektywności energetycznej i dekarbonizacji, przyjęty w 2021 roku. Obejmuje on pięć głównych kierunków działania:
- redukcję zużycia energii przez inne działy, które nie zajmują się produkcją: planowane wyłączenia dopływu energii (ogrzewanie, produkcja sprężonego powietrza, oświetlenie) i zoptymalizowane zarządzanie zatrzymywaniem i rozruchem instalacji produkcyjnych; 
 - optymalizację ogrzewania hal produkcyjnych podczas produkcji, a także obiektów logistycznych i usługowych; 
- wprowadzenie codziennego monitoringu zużycia energii w każdym zakładzie oraz reagowanie w przypadku nadmiernego zużycia; 
- wprowadzenie planu inwestycji na poziomie 2,2 mln euro w 2022 roku, który zakłada wyposażenie francuskich zakładów w czujniki i liczniki połączone z siecią w celu ułatwienia zarządzania energią i wprowadzenie tzw. cyfrowych bliźniaków, czyli bliźniaczych wirtualnych kopii obiektów przemysłowych dzięki współpracy z Google Cloud; 
- optymalizację śladu nieruchomości usługowych i przemysłowych. 

Oprócz planu poprawy efektywności elektrycznej Grupa Renault realizuje bardzo ambitny plan dekarbonizacji i zapewnienia niezależności energetycznej swoich zakładów. Do końca 2026 roku 50% energii w miksie energetycznym we Francji ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w 2030 roku ma to być 100%. Celem Grupy jest osiągnięcie neutralności węglowej kompleksu ElectriCity już w 2025 roku, w 2030 roku – w pozostałych zakładach produkcyjnych w Europie, a w 2050 roku – we wszystkich ośrodkach przemysłowych Grupy na całym świecie.
Pierwsze wyniki Grupy Renault w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej podjętych rok temu są bardzo dobre – Grupa zmniejszyła o blisko 10% zużycie energii w swoich francuskich zakładach (w tym zużycie gazu o 13%) w odpowiedzi na konieczność zbiorowego zmniejszenia zużycia energii we Francji. Redukcja o 10% odpowiada mniej więcej rocznemu zużyciu energii jednego zakładu. Dzięki wdrożeniu wielu środków i specjalnej organizacji Grupa przyspieszyła realizację procesu i zakłada zmniejszenie zużycia energii o 14% (w tym gazu o 17%) we francuskich zakładach w 2023 roku.
 

Partner materiału

Renault Group

Przeczytaj również

Francuskie inspiracje dla polskich miast 

Inwestycje w zieleń  W 2020 roku “The National Union of Landscape Enterprises” oraz “Hortis” zaprezentowały ranking najbardziej zielonych miast we Francji.

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Pionierzy ze Szczytna

Produkcja energii elektrycznej odpowiada za 40% całkowitej globalnej emisji dwutlenku węgla.

Gdynia – laureat konkursu w kat. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii

W kategorii miast powyżej 100 tysięcy laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii została Gdynia.

Kalety – laureat konkursu w kat. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii

W kategorii miast poniżej 100 tysięcy laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii są Kalety.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024