projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Grupa Renault zmniejszyła o blisko 12% zużycie energii w swoich zakładach produkcyjnych i usługowych we Francji w okresie od 2021 roku do końca pierwszego półrocza 2022 roku.
  • Do końca 2026 roku 50% energii w miksie energetycznym Grupy Renault we Francji ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w 2030 roku ma to być 100%
  • Celem Grupy do 2025 roku jest zmniejszenie o 40% (w porównaniu do 2021 roku) wartości zużycia energii w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód.

Przedsiębiorcy stoją przed olbrzymim wyzwaniem związanym z drastycznie rosnącymi cenami energii i niestabilnością rynku energetycznego. Nawet te firmy, które do tej pory nie kładły nacisku na transformację energetyczną, będą musiały to zrobić, już nie tylko z przyczyn ekologicznych, ale i ekonomicznych. Grupa Renault ze znacznym wyprzedzeniem realizuje cele dotyczące redukcji zużycia energii. Zmniejszyła o blisko 10% zużycie energii w swoich zakładach produkcyjnych i usługowych we Francji w okresie od 2021 roku do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

Grupa Renault powołała w lipcu specjalny zespół – Task Force Energy Crisis. Jednym z jego priorytetów jest zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód. Chodzi o redukcję zużycia energii o 40% na samochód w ciągu niespełna 5 lat. Nowy cel będzie potwierdzeniem zaawansowania Grupy pod względem efektywności energetycznej i uplasuje ją wśród najlepszych producentów w branży motoryzacyjnej na świecie.

Działania podejmowane w zakresie oszczędności energii wpisują się w plan efektywności energetycznej i dekarbonizacji, przyjęty w 2021 roku. Obejmuje on pięć głównych kierunków działania:
- redukcję zużycia energii przez inne działy, które nie zajmują się produkcją: planowane wyłączenia dopływu energii (ogrzewanie, produkcja sprężonego powietrza, oświetlenie) i zoptymalizowane zarządzanie zatrzymywaniem i rozruchem instalacji produkcyjnych; 
 - optymalizację ogrzewania hal produkcyjnych podczas produkcji, a także obiektów logistycznych i usługowych; 
- wprowadzenie codziennego monitoringu zużycia energii w każdym zakładzie oraz reagowanie w przypadku nadmiernego zużycia; 
- wprowadzenie planu inwestycji na poziomie 2,2 mln euro w 2022 roku, który zakłada wyposażenie francuskich zakładów w czujniki i liczniki połączone z siecią w celu ułatwienia zarządzania energią i wprowadzenie tzw. cyfrowych bliźniaków, czyli bliźniaczych wirtualnych kopii obiektów przemysłowych dzięki współpracy z Google Cloud; 
- optymalizację śladu nieruchomości usługowych i przemysłowych. 

Oprócz planu poprawy efektywności elektrycznej Grupa Renault realizuje bardzo ambitny plan dekarbonizacji i zapewnienia niezależności energetycznej swoich zakładów. Do końca 2026 roku 50% energii w miksie energetycznym we Francji ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w 2030 roku ma to być 100%. Celem Grupy jest osiągnięcie neutralności węglowej kompleksu ElectriCity już w 2025 roku, w 2030 roku – w pozostałych zakładach produkcyjnych w Europie, a w 2050 roku – we wszystkich ośrodkach przemysłowych Grupy na całym świecie.
Pierwsze wyniki Grupy Renault w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej podjętych rok temu są bardzo dobre – Grupa zmniejszyła o blisko 10% zużycie energii w swoich francuskich zakładach (w tym zużycie gazu o 13%) w odpowiedzi na konieczność zbiorowego zmniejszenia zużycia energii we Francji. Redukcja o 10% odpowiada mniej więcej rocznemu zużyciu energii jednego zakładu. Dzięki wdrożeniu wielu środków i specjalnej organizacji Grupa przyspieszyła realizację procesu i zakłada zmniejszenie zużycia energii o 14% (w tym gazu o 17%) we francuskich zakładach w 2023 roku.
 

Partner materiału

Renault Group

Przeczytaj również

Rezyliencja miejska – nowy paradygmat rozwoju

Termin „rezyliencja” oznacza zdolność danego organizmu bądź systemu do powrotu do sprawności po doznanym wstrząsie, który naruszył jego struktury lub dotychczasowy sposób działania.

Francuskie inspiracje dla polskich miast 

Inwestycje w zieleń  W 2020 roku “The National Union of Landscape Enterprises” oraz “Hortis” zaprezentowały ranking najbardziej zielonych miast we Francji.

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Warszawa - laureat konkursu w kat. Efektywność Energetyczna, OZE, Jakość Powietrza

Warszawa jest symbolem konsekwencji i długoterminowej pracy nad poprawą efektywności energetycznej budynków oraz budowania zrównoważonych wzorców rozwoju miejskiego.

Pionierzy ze Szczytna

Produkcja energii elektrycznej odpowiada za 40% całkowitej globalnej emisji dwutlenku węgla.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024