projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Osiągnięcie znacząco wysokiego poziomu recyklingu.
  • Wprowadzenie licznych innowacyjnych inicjatyw związanych z recyklingiem odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców.
  • Kompleksowe podejście w planowaniu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście, uwzględniające adaptację do zmian klimatu, ochronę różnorodności biologicznej oraz zaangażowanie i edukację społeczeństwa.

Poznań ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie recyklingu i podejmowaniu innowacyjnych działań mających na celu skuteczny recykling odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców. Miasto wyróżnia się zaawansowanym podejściem do zarządzania odpadami, gdzie przykładem są zainstalowane specjalne instalacje do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Poznań stanowi inspirujący przykład dla innych miejscowości w zakresie efektywnego zarządzania odpadami, a także działań adaptacyjnych, w szczególności rozbudowywaniu błękitno-zielonej infrastruktury, dzięki czemu jest przykładem dbałości o środowisko i promowania zrównoważonych praktyk. 

Przeczytaj również

Humatico - powrót do korzeni

Rolnictwo i produkcja żywności są kluczowymi aktywnościami, które zapewniają nam wysoki poziom życia.

Zero Waste w Szkolnych Stołówkach: Wrocław Wprowadza Zasady Zdrowego Żywienia

Wrocław stawia kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, podejmując inicjatywę mającą ogromny wpływ na zdrowie lokalnej społeczności i adaptację miasta do zmian klimatu.

Rezyliencja miejska – nowy paradygmat rozwoju

Termin „rezyliencja” oznacza zdolność danego organizmu bądź systemu do powrotu do sprawności po doznanym wstrząsie, który naruszył jego struktury lub dotychczasowy sposób działania.

Rybnik – laureat konkursu w kat. Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

W kategorii miast powyżej 100 tysięcy laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Odpady i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym został Rybnik.

Kępno - laureat konkursu w kat. Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Kępno prowadzi skuteczne działania mające na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024