BNP Paribas – termomodernizacja ścian zewnętrznych

W obliczu rosnących cen i niepewnej sytuacji na rynku energetycznym Wspólnoty Mieszkaniowe coraz częściej decydują się na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, pragnąc uzyskać realne oszczędności. Dzięki oferowanemu przez BNP Paribas programowi finansowania efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Eko-Wspólnota z zyskiem wspólnoty ponoszą tylko 10% kosztów kwalifikowanych.

W ramach programu Wspólnoty mogą skorzystać z usługi przygotowania audytów energetycznych, komponentów im towarzyszących oraz projektów budowlanych. 90% kosztów dokumentacji podlega finansowaniu z inicjatywy ELENA, programu unijnego HORYZONT 2020 we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Ponadto, Wspólnoty mają możliwość sfinansowania inwestycji kredytem termomodernizacyjnym z premią BGK oraz uzyskania pomocy w zakresie otrzymania premii przez współpracującego z Bankiem Konsultanta ds. Energii.

Dane budynku

W ramach Programu Eko-wspólnota z zyskiem dolnośląska Wspólnota Mieszkaniowa przeprowadziła projekt termomodernizacyjny. Podpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej 408 m2 posiada 3 kondygnacje i 5 lokali mieszkalnych. Dach ma konstrukcję drewnianą czterospadową.  Ściany zewnętrzne budynku są murowane, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Strop nad piwnicą jest żelbetowy, na belkach stalowych pokryty warstwami ocieplającymi. W budynku zamontowane są w większości okna zespolone w ramach z PCV. Na klatkach schodowych znajduje się kilka okien zespolonych w drewnianych ramach oraz drzwi zewnętrzne aluminiowe.

Budynek jest zasilany w ciepło dla celów c.o. z indywidualnych kotłów gazowych. Posiada indywidualny system zaopatrzenia w c.w.u. Do mieszkań dostarczana jest zimna woda wodociągowa, która w zależności od potrzeb użytkowników jest podgrzewana za pomocą  indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wentylacyjne znajdujące się w kuchniach i łazienkach.

Projekt inwestycyjny

Wspólnocie zaproponowano inwestycję obejmującą ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm w systemie BSO, o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż λ=0,031 [W/(m*K)]. Wspólnota sfinansowała całkowity koszt inwestycji kredytem termomodernizacyjnym z premią BGK w kwocie 133 006,3 PLN. Wysokość otrzymanej premii wyniosła ponad 21 000PLN. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji roczne zapotrzebowanie na energię Wspólnoty zmalało o 48,6%, co odpowiada zmniejszeniu zużycia energii o 64 MWh/rok. W efekcie przeprowadzonej inwestycji koszty energii zmalały o 12 871,00 PLN/rok, natomiast roczna emisja CO2  zmniejszyła się o 13,04 tony. Uzyskane oszczędności pozwoliły uzyskać mieszkańcom bardziej komfortowy poziom życia.

Może Ci się również spodoba