projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

 

  • Nawozy sztuczne są powszechnie wykorzystywane w rolnictwie, co negatywnie wpływa na środowisko 
  • W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, minimum 25% terenów uprawnych musi być uprawianych metodą rolnictwa ekologicznego do 2030 roku 
  • Tereny uprawiane metodą rolnictwa ekologicznego charakteryzują się 30% większą bioróżnorodność niż tereny uprawiane tradycyjnymi metodami  
  • Nawozy organiczne są ekologiczną alternatywą dla nawozów syntetycznych, pozwalająca na realizację założeń rolnictwa ekologicznego  

Rolnictwo i produkcja żywności są kluczowymi aktywnościami, które zapewniają nam wysoki poziom życia. Rosnąca klasa średnia i konsumpcja narzuca presję na zwiększenie produkcji i wydajności owych obszarów gospodarki. Spowodowało to znaczny wzrost popularności sztucznych nawozów w ciągu ostatnich 100 lat. Takie nawozy charakteryzuje niska efektywność i częste wyciekanie do środowiska, co zmniejsza bioróżnorodność, zwiększa zanieczyszczenie powietrza i negatywnie wpływa na warstwę ozonową.  Naukowcy alarmują, że już teraz nasza konsumpcja azotu znacznie przekracza bezpieczny limit. Presja ze strony opinii publicznej i agencji pozarządowych zmusza rolników do szukania alternatywnych rozwiązań, które nie będą negatywnie działały na środowisko oraz nie wpłyną znacząco na wielkość plonów.

Rozwiązanie problemu wymaga zmiany metod produkcji. W ramach Nowego Zielonego Ładu, Unia Europejska postawiła na rolnictwo ekologiczne jako odpowiedź na wyzwania sektora, które ma stanowić przynajmniej 25% wszystkich upraw do 2030 roku. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu, długoterminowej żyzności gleby, wysokiego poziomu różnorodności biologicznej, nietoksycznego środowiska i wysokich standardów dobrostanu zwierząt. Rolnicy ekologiczni nie mogą stosować chemicznych pestycydów i nawozów sztucznych, co przekłada się na 30% większą bioróżnorodność na terenach uprawianych taką metodą. W związku ze znacznym wpływem na środowisko, niektóre państwa rozważają zakazanie użycia nawozów syntetycznych. Pomimo tego, iż jest to dynamicznie rosnący rynek, Polska zajmuję dopiero 23 miejsce na 27 krajów UE pod względem udziału rolnictwa organicznego w całkowitej produkcji rolnej.     

Jedną z firm, która tworzy rozwiązania mogące pomóc spopularyzować rolnictwo ekologiczne w Polsce jest Humatico.Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostarczaniu technologii do produkcji nawozów organicznych. Ponad 5 lat testów wykazało, że nawozy uzyskane poprzez użycie ich metody, podnoszą plony o 30% i zwiększają przyswajalność składników odżywczych roślin o 30-50%, co w rezultacie sprawia, iż 99% nawozu jest absorbowane przez rośliny. Produkcja organicznych nawozów pozwoli rolnikom dostosować się do zmian zachodzących na rynku żywności, a jendocześnie odpowiadać na wyzwania środowiskowe sektora i przyszłe regulacje.  

Przeczytaj również

NHOOD Polska w trosce o klimat

Realizując strategię potrójnego, pozytywnego wpływu Nhood Polska troszczy się o Planetę poprzez szereg wielotorowych działań.

Budownictwo modułowe- ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych konstrukcji

 Obecne trendy demograficzne, takie jak rosnąca liczba populacji i zwiększająca się klasa średnia sprawiają, iż istnieje poważne ryzyko wyczerpania licznych globalnych zasobów, takich jak węgiel,…

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Pociąg do natury – kreatywne tereny zielone

Z uwagi na liczne korzyści miasta stanowią dogodne miejsce do życia, co sprawia, iż odsetek populacji w nich zamieszkujący zwiększy się z około 56% do aż 70% do roku 2050.

Permakulturowy ogródek na warszawskiej Sadybie

Szacuje się, że w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w aglomeracjach miejskich. W 2050 roku ta liczba może sięgnąć nawet 75%.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2023