projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Zieleń zajmuje średnio 42% powierzchni europejskich miast  
  • Szacuje się, że do 2050 roku 75% mieszkańców świata będzie zamieszkiwało miasta  
  • Obcowanie z zielenią pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, zdolności pamięciowe i uwagę  
  • Roślinność miejska przyczynia się do zmniejszenia temperatury w miastach i oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń 

Kraków odniósł w ostatnich latach sukces, wprowadzając wiele zmian mających wpływ na codzienne życie mieszkańców. Działania na rzecz poprawy jakości życia w mieście prowadzone są z poszanowaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego. Miasto dba o to, aby rewitalizowanie przestrzeni miejskich, tworzenie nowych parków, łączenie terenów zieleni było odpowiedzialne, a nowoczesne projektowanie tych terenów odbywało się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Studium uwarunkowań i kie runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przewiduje, że struktura przestrzenna zieleni miejskiej winna być oparta o istniejące i planowane parki miejskie, system parków rzecznych oraz sieć linearnych połączeń zieleni, stanowiącą tzw. linearne parki (np. Młynówka Królewska) oraz sieć ulic obudowanych zielenią urządzoną – tzw. „zielonych alei”. Ważnym elementem kształtowania struktury urbanistycznej Krakowa są parki rzeczne. Ich wartości estetyczne i kompozycyjne to podstawowe kryterium budowania sieci przestrzeni publicznych. Do najważniejszych należy Park Rzeki Wisły oraz inne parki rzeczne (m.in. Park Rzeczny Prądnika, Park Rzeczny Rudawy, Park Rzeczny Dłubni z Baranówką, Park Rzeczny Wilgi). Dodatkowo, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenach inwestycyjnych jest jednym z najważniejszych wskaźników ustalanych zarówno w Studium jak i w planach miejscowych. 

Jury nagrodziło Kraków za kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w skali całego miasta oraz projekt “Ogrody Krakowian”, którego celem jest stworzenie – w formule partycypacyjnej - systemu tematycznych parków kieszonkowych. Jury podkreśliło wysoki poziom zaangażowania miasta w dialog społeczny i współpracę z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi na wszystkich etapach formułowania polityki rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i zarządzania zielenią miejską. 

Przeczytaj również

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Humatico - powrót do korzeni

Rolnictwo i produkcja żywności są kluczowymi aktywnościami, które zapewniają nam wysoki poziom życia.

Pociąg do natury – kreatywne tereny zielone

Z uwagi na liczne korzyści miasta stanowią dogodne miejsce do życia, co sprawia, iż odsetek populacji w nich zamieszkujący zwiększy się z około 56% do aż 70% do roku 2050.

Podniebne ogrody - jak zmieniają się dachy Paryża

Około 56% populacji mieszka w miastach, a do 2050 ta liczba ma wynosić 70%.

NHOOD Polska w trosce o klimat

Realizując strategię potrójnego, pozytywnego wpływu Nhood Polska troszczy się o Planetę poprzez szereg wielotorowych działań.

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2023