projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

Troska Nhood Polska o środowisko naturalne zajmuje ważne miejsce w firmowej strategii CSR potrójnego pozytywnego wpływu – People, Planet, Profit. Firma ogranicza swój ślad węglowy, działając odpowiedzialnie w zakresie wykorzystania energii, rozwoju mobilności czy zwiększania bioróżnorodności. Zasady zrównoważonego rozwoju leżą również u podstaw pracy nad nowymi projektami.  

Realizując strategię potrójnego, pozytywnego wpływu Nhood Polska troszczy się o Planetę poprzez szereg wielotorowych działań.  

Zespół Nhood monitoruje poziom energii zużywanej w zarządzanych centrach i galeriach handlowych. Na podstawie danych oraz ich analizy firma podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia efektywności energetycznej obiektów. Dzięki temu w 2020 roku w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez Nhood w Polsce odnotowano w stosunku do 2019 roku obniżenie zużycia energii elektrycznej o 21 proc., obniżenie zużycia gazu o 5 proc., a zużycie wody ograniczono o 18 proc. Dodatkowo instalacja paneli fotowoltaicznych w Centrum Handlowym Auchan Płock umożliwia pozyskanie energii elektrycznej do oświetlenia korytarza łączącego dwie części budynku. W 2020 roku dzięki temu wyprodukowano 4 666 kWh energii elektrycznej.  

Nhood troszczy się również o bioróżnorodność terenów wokół obiektów handlowych i dostosowuje je do lokalnych ekosystemów. Do tej pory we współpracy z ekologami firma przeprowadziła audyt bioróżnorodności w siedmiu obiektach w całej Polsce i wdrożyła rekomendowane zalecenia.  

Na terenach otaczających obiekty handlowe firma dosadza różnorodne gatunki krzewów, traw i drzew, a także tworzy łąki. Przy obiektach w Gdańsku, Rumi, Białymstoku oraz Łomiankach można znaleźć hotele dla owadów zapylających, a w sąsiedztwie Galerii Bronowice funkcjonuje ogród deszczowy, który pomaga w wykorzystaniu wód opadowych. Z kolei na elewacji Centrum Handlowego Auchan Bielany koło Wrocławia zamontowano budki dla jerzyków.  

Nhood wspiera także rozwój zielonego transportu, udostępniając infrastrukturę dla rowerzystów oraz samochodów elektrycznych. Przy Centrach Handlowych Auchan znajduje się 35 wiat rowerowych i 21 stacji naprawy rowerów, a klienci odwiedzający Galerię Bronowice, Centrum Handlowe Auchan Bielany oraz Centrum Handlowe Auchan Legnica mogą skorzystać ze stacji rowerów miejskich. Z kolei dzięki współpracy z firmą GreenWay klienci Centrów Handlowych Auchan mogli w 2020 roku korzystać z 17 ładowarek samochodów elektrycznych. 

Potwierdzeniem skuteczności działań prowadzonych przez Nhood są prestiżowe certyfikaty BREEAM In-Use, które posiada sześć obsługiwanych przez firmę obiektów: Galeria Bronowice, Galeria Łomianki, Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska, Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna oraz Centrum Handlowe Auchan Bielany.  

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Nhood Polska dąży do tego, aby każdy tworzony przez firmę projekt wywierał pozytywny wpływ na otoczenie w trzech obszarach – społecznym, środowiskowym i gospodarczym – People, Planet, Profit. 

Wilanów Park to wielofunkcyjna inwestycja, która umożliwi mieszkańcom wygodne zakupy, korzystanie z usług, pracę, zapewni różnorodne formy spędzenia czasu, rozrywkę i odpoczynek oraz kontakt z przyrodą. Będzie to miejsce tętniące życiem, które pozytywnie wpłynie na otoczenie naturalne i poprawi jakość życia mieszkańców. Całoroczna oranżeria z restauracjami połączy obiekt o funkcjach handlowych z dwuhektarowym parkiem miejskim. Zielona przestrzeń, której założenia zostały określone wspólnie z mieszkańcami, stanie się miejscem spotkań oraz wypoczynku. W parku zgodnie z zasadami bioróżnorodności Nhood stworzy zróżnicowane przestrzenie zielone i zastosuje rozwiązania umożliwiające oszczędność wody i energii. 

Inwestycja zakłada ekologiczne rozwiązania zapewniające redukcję emisji dwutlenku węgla, oszczędność energii i wody, wykorzystanie wody deszczowej, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważoną gospodarkę odpadami. W Wilanów Park pojawią się, mi.in. stacja rowerów miejskich i cargo, stacje ładowania samochodów elektrycznych i strefy car sharing, wspierające zrównoważoną mobilność. 

Ponadto Nhood Polska podczas wydarzenia pod hasłem „Kultura, Natura, Przyszłość”, które odbyło się we wrześniu 2021 roku w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie uroczyście złożył zobowiązanie klimatyczne – powstanie dwuhektarowego, publicznego parku w ramach projektu Wilanów Park. Dzięki zasadzonej w parku roślinności absorbcja dwutlenku węgla wyniesie 500 kg, a produkcja tlenu 370 kg rocznie

Partner materiału

NHOOD Polska

Przeczytaj również

Permakulturowy ogródek na warszawskiej Sadybie

Szacuje się, że w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w aglomeracjach miejskich. W 2050 roku ta liczba może sięgnąć nawet 75%.

Mariaż Miasta z Naturą: Rola ogrodów społecznościowych w tworzeniu zrównoważonych przestrzeni miejskich

Ogrody społecznościowe stanowią znakomity przykład tego, jak skutecznie można łączyć środowisko miejskie z naturą, budując jednocześnie zrównoważone, przyjazne dla mieszkańców miasta przestrzenie.

Kraków – laureat konkursu w kat. Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura

Kraków odniósł w ostatnich latach sukces, wprowadzając wiele zmian mających wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Podniebne ogrody - jak zmieniają się dachy Paryża

Około 56% populacji mieszka w miastach, a do 2050 ta liczba ma wynosić 70%.

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2023