projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Błonia Niepołomickie to park miejski o powierzchni ponad 5 ha!
  • Zasadzono w nim 75 tys. roślin i 107 drzew.
  • Miejsce jest zaprojektowane z myślą o wypoczynku jak i zabawie dla najmłodszych.

Niepołomice realizuje projekt "Błonia Niepołomickie" - nowego miejskiego parku, zróżnicowane zagospodarowanie, oraz doskonałe połączenie terenów zielonych z dziedzictwem kulturowym. Większość 6-hektarowego obszaru stanowią tereny zielone z tzw. powierzchnią biologicznie czynną. Głównym celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zieleni i odtworzenie ekosystemu zakola Wisły.Na Niepołomickich Błoniach zasadzono 75 tys. roślin i 107 drzew (m.in. graby, olsze, wierzby i brzozy, a także drzewa owocowe).Błonia podzielono na 4 strefy tzw. Małe Błonia po stronie północnej, otwartą część centralną (strefa ciszy), obszar rekreacji (po strony południowo-wschodniej), strefę przy zamku.Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zainstalowano 40 kamer podłączonych do miejskiego systemu monitoringu. Dzięki starannie zaprojektowanym obszarom zielonym, placom zabaw, ścieżkom rowerowym i miejscom spotkań społecznych, park oferuje rozrywkę i odpoczynek dla ludzi w różnym wieku.

Przeczytaj również

Permakulturowy ogródek na warszawskiej Sadybie

Szacuje się, że w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w aglomeracjach miejskich. W 2050 roku ta liczba może sięgnąć nawet 75%.

Podniebne ogrody - jak zmieniają się dachy Paryża

Około 56% populacji mieszka w miastach, a do 2050 ta liczba ma wynosić 70%.

NHOOD Polska w trosce o klimat

Realizując strategię potrójnego, pozytywnego wpływu Nhood Polska troszczy się o Planetę poprzez szereg wielotorowych działań.

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

Konin - laureat konkursu w kat. Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura

Konin został nagrodzony za kompleksowość działań w zakresie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i zieleni miejskiej oraz projekt "Zielone korytarze miejskie”, którego elementami są między innymi…

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024