projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Według Banków Żywności w Polsce marnujemy rocznie ok. 4,8 miliona ton jedzenia.
  • Szacuje się, że aż 60% z tego marnotrawimy w naszych domach.
  • Oznacza to, że każdy z nas wyrzuca rocznie około 75 kg żywności.

Wrocław stawia kolejne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, podejmując inicjatywę mającą ogromny wpływ na zdrowie lokalnej społeczności i adaptację miasta do zmian klimatu. Od czerwca 2021 roku, w ramach Programu URBACT III, miasto realizuje projekt pt. „BioCanteens 2”, który ma na celu promocję zdrowego żywienia oraz minimalizowanie marnowania jedzenia. Projekt skoncentrowany jest głównie na szkołach, gdzie w ramach kampanii pod hasłem „Wrocław nie marnuje”, miasto inspiruje do wdrożenia idei zero waste w placówkach oświatowych.

Projekt „BioCanteens 2” dąży do wprowadzenia zrównoważonych i zdrowych praktyk żywieniowych, kładąc nacisk na promocję ekologicznej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw do szkolnych stołówek. 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko redukcja marnowania żywności, ale także pozyskanie środków na wdrożenie do menu szkolnych stołówek produktów organicznych, pochodzących z lokalnych upraw. Kluczowym aspektem inicjatywy jest tworzenie atrakcyjnych dla dzieci posiłków, które nie tylko zaspokajają ich smakowe upodobania, ale także promują zdrowy styl życia i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. 

Wrocław, wspólnie z takimi miastami jak Evora (Portugalia), Gavie (Hiszpania) czy Liège (Belgia) czerpie z doświadczeń Mouans-Sartoux we Francji, gdzie podobne inicjatywy skutkowały znacznym, bo aż o 80%, ograniczeniem marnowania żywności oraz wprowadzeniem 100% ekologicznych posiłków dla dzieci. François Jégou, ekspert wiodący projektu „BioCanteens 2” podkreśla, że zmiana nawyków żywieniowych ma pozytywny wpływ nie tylko na dzieci, ale także na ich rodziny. Dlatego też edukacja w tym obszarze jest kluczowym elementem wprowadzania systemowych rozwiązań, takich jak zwiększenie dostępności produktów organicznych czy efektywna organizacja pracy w szkolnych stołówkach.  

Pierwsza faza projektu skupia się na przygotowaniu rekomendacji dla wrocławskich szkół, obejmujących dostarczanie organicznych i lokalnych produktów oraz skrócenie łańcucha dostaw w celu redukcji śladu węglowego. Placówki szkolne będą mogły serwować dzieciom posiłki przygotowane z organicznych i ekologicznych produktów, pochodzące od lokalnych dostawców. W ramach projektu planowane są również warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz personelu kuchennego, a także zakładanie ogrodów warzywnych o charakterze edukacyjnym. 

Udział Wrocławia w projekcie „BioCanteens 2” jest nie tylko symbolem innowacyjnych działań, ale także praktycznym narzędziem zmiany nawyków żywieniowych mieszkańców miasta. Angażuje ponadto społeczność lokalną w promocję zdrowego stylu życia oraz dbałość o środowisko. To duży krok w kierunku adaptacji do zmian klimatu i wdrażania   dobrych praktyk eko-miejskich.

Przeczytaj również

Budownictwo modułowe- ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych konstrukcji

 Obecne trendy demograficzne, takie jak rosnąca liczba populacji i zwiększająca się klasa średnia sprawiają, iż istnieje poważne ryzyko wyczerpania licznych globalnych zasobów, takich jak węgiel,…

Rybnik – laureat konkursu w kat. Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

W kategorii miast powyżej 100 tysięcy laureatem konkursu Eco-Miasto w kategorii Odpady i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym został Rybnik.

Rezyliencja miejska – nowy paradygmat rozwoju

Termin „rezyliencja” oznacza zdolność danego organizmu bądź systemu do powrotu do sprawności po doznanym wstrząsie, który naruszył jego struktury lub dotychczasowy sposób działania.

Zmieniające się oblicza francuskich miast

Idea 15-minutowego miasta, stworzona na Uniwersytecie w Sorbonie przez profesora Carlosa Moreno, coraz chętniej wdrażana jest we francuskich miejscowościach.

Kępno - laureat konkursu w kat. Odpady, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Kępno prowadzi skuteczne działania mające na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024